Yunanistan Kronolojisi

 1. Yunanistan, Helen Cumhuriyeti 1975
  1. Kiklad (MÖ. 3000)
  2. Girit Uygarlığı (MÖ. 3500)
  3. Miken Uygarlığı (MÖ. 1600-MÖ. 1100)
  4. Yunan Karanlık Çağı (MÖ 1100–MÖ 750)
  5. Arkaik Yunanistan (MÖ. 700-MÖ. 480)
  6. Klasik Yunanistan (MÖ. 400-MÖ. 300)
  7. Helenistik Yunanistan
  8. Roma Yunanistanı (MÖ. 146. MS. 330)
  9. Bizans Yunanistanı
  10. Frank ve Latin devletler
  11. Osmanlı Yunanistanı (1458-1828)
  12. Yedi Ada Cumhuriyeti (1800-1815)
  13. Yunan İsyanı (1821-1829)
  14. Birinci Helen Cumhuriyeti (1822-1832)
  15. Yunanistan Krallığı (1832-1924/1944-1967)
   1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
   2. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
  16. İkinci Helen Cumhuriyeti (1924-1936)
   1. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
  17. Metaksas Rejimi (1936-1941)
  18. Mihver işgali (1941-1945)
  19.  Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi (10 Mart 1944-9 Ekim 1944)
  20. Yunan İç Savaşı (1946-1949)
  21.  Askerî Cunta (1967-1974)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.