Kore Kronolojisi

 1. Kore
  1. Jeulmun Dönemi (MÖ. 8000-MÖ. 1500)
  2. Mumun Dönemi (MÖ 1500- MÖ. 300 )
  3. Gojoseon Dönemi (MÖ 2333-MÖ. 180)
  4. Jin (Kore Devleti) (MÖ. 300-MÖ.100)
  5. Okjeo (Kore Kabile Devleti) (MÖ. 100-MS. 400)
  6. Samhan (MÖ. 100-MS. 100)
  7. Koguryo Krallığı (MÖ 37-MS. 668)
  8. Baekje Krallığı (MÖ. 18 – MS. 660)
  9. Silla Krallığı (MÖ 57 – MS 935)
  10. Gaya Konfederasyonu (42-562)
  11. Birleşik Silla (668-935)
  12. Balhae Krallığı (698-926)
  13. Hubaekje Krallığı (892-936)
  14. Taebong (901-918)
  15. Birleşik Silla (668-935)
  16. Goryeo Devleti (918-1392)
  17. Joseon Krallığı (1392-1897)
  18. Kore İmparatorluğu (1897-1910)
  19. Japon yönetiminde Kore (1910-1945)
  20. Kore’nin bölünmesi (1945)
  21. Güney Kore (1945-günümüz)
  22.  Kuzey Kore (1945-günümüz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.