Antik Dönem

 1. Mezopotamya
  1. Sümerler (MÖ. 4000-MÖ. 2000)
  2. Akad İmparatorluğu (MÖ 2334-MÖ 2150)
  3. Amoriler (MÖ. 2000-MÖ. 1600)
  4. Babil İmparatorluğu (MÖ.1894-MÖ. 539)
   1. Karkamış Savaşı MÖ 604
  5. Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ. 612)
  6. Elam Krallığı (MÖ 3.000-MÖ 646)
  7. Kassitler (MÖ.1700)
  8. Hurri Devleti (MÖ. 3000-MÖ. 700)
  9. Mitanniler (MÖ. 1500-MÖ.1300)
 2. Antik İran
  1. Pişdâdî Hanedanı
  2. Keyânî Hanedanı
  3. Karaz kültürü (MÖ. 3400-MÖ. 20009
  4. Ciruft kültürü (MÖ. 3100-MÖ. 2200)
  5. Elam MÖ. (2700-MÖ. 539)
  6. Akad İmparatorluğu MÖ. 2400-MÖ. 2150 
  7. Kassitler (MÖ. 1500-MÖ. 1155)
  8. Yeni Asur İmparatorluğu (MÖ 911-Mö. 619)
  9. Urartular (MÖ.860-MÖ.590)
  10. Manna Krallığı (MÖ. 850-MÖ. 616)
  11. Ahameniş İmparatorluğu MÖ 550-MÖ 330
   1. Pers-Yunan Savaşları MÖ 499 – 449
   2. Efes Muharebesi MÖ 499 – 493
   3. Lade Deniz Muharebesi MÖ 494
   4. Maraton Muharebesi MÖ Ağustos/Eylül 490
   5. Termopylae Muharebesi 8 – 10 Eylül 480
   6. Artemision Deniz Muharebesi 8 -10 Eylül MÖ 480
   7. Salamis Deniz Muharebesi 25 Eylül MÖ 480
   8. Mykale Muharebesi 27 Ağustos MÖ 479
   9. Platea Muharebesi 27 Ağustos MÖ 479
   10. Aegospotami Savaşı MÖ 405
  12. Persler , Pers İmparatorluğu MÖ. 555-334 
  13. Med İmparatorluğu MÖ. 678-MÖ. 550
  14. İskit Krallığı MÖ. 652-625
  15. Yeni Babil İmparatorluğu MÖ 626- 539
  16. Ahameniş İmparatorluğu MÖ 550-330
  17. Ermenistan Krallığı MÖ 331-MS 428
  18. Atropatena MÖ 320’ler-MS 3. yüzyıl
  19. Kapadokya Krallığı  MÖ 320’ler-MS 17
  20. Seleukos İmparatorluğu MÖ 312-63
  21. Pontus Krallığı MÖ 281-MS 62
  22. Fratarakas MÖ 3. yüzyıl
  23. Persis kralları MÖ 3. yüzyıl-c. MS 222
  24. Part İmparatorluğu MÖ. 247-MS. 224
   1. Carrhae Muharebesi MÖ 53
  25. Mesene MÖ 141-MS 22
 3. Antik Mısır
  1. Antik Mısır MÖ. 3100
  2. Erken Hanedan Dönemi (Mö. 3100-MÖ.2686)
  3. Eski Krallık (MÖ. 2686-MÖ.2181)
  4. Birinci Ara Dönem (MÖ.2181-MÖ. 2055)
  5. Orta Krallık (MÖ. 2055-MÖ.1650)
  6. İkinci Ara Dönem (MÖ.1650-MÖ. 1550)
  7. Yeni Krallık (MÖ. 1550-MÖ.1069)
   1. Kadeş Savaşı MÖ 1274
  8. Üçüncü Ara Dönem (MÖ. 1069-MÖ. 664)
  9. Geç Dönem (MÖ. 664-MÖ.332)
   1. Karkamış Savaşı MÖ 604
  10. Ptolemaios Krallığı (MÖ 332-Mö. 30)
   1. Panyum Muharebesi MÖ 198
   2. Nil Savaşı MÖ 47
   3. Ptolemaios (Aktium) Savaşı 2 Eylül MÖ 31
  11. Roma ve Bizans Mısırı (MÖ 30-MS 641)
 4. İlk Çağ Anadolu
  1. Troya (MÖ. 3000-MÖ. 700)
   1. Truva Savaşı MÖ. 1260
  2. Hattiler (MÖ. 2500-MÖ.2000)
  3. Akad İmparatorluğu (MÖ. 2400-MÖ.2150)
  4. Luviler (MÖ. 2300-MÖ. 1400)
  5. Eski Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ.1378)
  6. Asurlular (MÖ. 1950-MÖ.1750)
  7. Akalar (Homeros) (MÖ. 1700-MÖ. 1300)
  8. Kizzuvatna (MÖ. 1650-MÖ. 1450)
  9. Hititler (MÖ. 1680-MÖ. 1220)
   1. Kadeş Savaşı MÖ 1274
  10. Arzava (MÖ. 1500-MÖ. 1320)
  11. Mitanni (MÖ. 1500-MÖ. 1300)
  12. Hayasa-Azzi (MÖ. 1500-MÖ. 1290)
  13. Likya (MÖ. 1450-MÖ. 350)
  14. Orta Asur İmparatorluğu (MÖ. 1392-MÖ. 934)
  15. Assuva (MÖ. 1300-MÖ. 1250
  16. Diaohi (MÖ. 1200- MÖ. 800)
  17. Geç Hititler (MÖ. 1200-MÖ. 800)
  18. Frigya (MÖ.1200-MÖ. 700)
  19. Karya (MÖ.1150-MÖ. 547)
  20. Dor Heksapolisi (MÖ. 1100-MÖ. 560)
  21. Aiolis (MÖ. 1000-MÖ.560)
  22. Tuvana (MÖ.1000-700)
  23. İyonya (MÖ. 1000-MÖ.545)
  24. Yeni Asur İmparatorluğu (MÖ. 911-MÖ.609)
  25. Urartu (MÖ. 859-MÖ. 595/585)
  26. Lidya (MÖ. 685-MÖ. 547)
  27. Med İmparatorluğu (MÖ. 678-MÖ. 549)
  28. Yeni Babil İmparatorluğu (MÖ. 626-MÖ. 539)
  29. Ahameniş İmparatorluğu (MÖ. 559-MÖ. 331)
  30. Makedonya Krallığı (MÖ. 334-MÖ. 301)
  31. Kapadokya Krallığı (MÖ. 322-MÖ. 130)
  32. Antigonlar (MÖ. 306-MÖ. 168)
  33. Seleukos İmparatorluğu (MÖ. 305-MÖ. 64)
  34. Ptolemaios Krallığı (MÖ. 305-MÖ. 30)
  35. Pontus Krallığı (MÖ. 302-MÖ. 64)
   1. Birinci Mithridatis Savaşı MÖ 90-MÖ 85
   2. Üçüncü Mithridatis Savaşı MÖ 73-63
   3. Zela Muharebesi 2 Ağustos MÖ. 47
  36. Bitinya (MÖ. 297-MÖ. 74)
  37. Pergamon Krallığı (MÖ. 282-MÖ. 129)
  38. Galatya (MÖ. 281-MÖ. 64)
  39. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
  40. Ermenistan Krallığı (MÖ. 190-MS. 428)
   1. Artaşat Muharebesi 22 Eylül MÖ 68
  41. Roma Cumhuriyeti (MÖ 133-27)
  42. Kommagene Krallığı (MÖ 163-MS 72)
  43. Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 330)
 5. Antik Yunanistan
   1. Kiklad (MÖ. 3000)
   2. Girit Uygarlığı (MÖ. 3500)
   3. Miken Uygarlığı (MÖ. 1600-MÖ. 1100)
    1. Truva Savaşı MÖ. 1260
   4. Yunan Karanlık Çağı (MÖ 1100–MÖ 750)
   5. Arkaik Yunanistan (MÖ. 700-MÖ. 480)
    1. Pers-Yunan Savaşları MÖ 499 – 449
    2. Efes Muharebesi MÖ 499 – 493
    3. Lade Deniz Muharebesi MÖ 494
    4. Argos Savaşı M.Ö 494
    5. Maraton Muharebesi MÖ Ağustos/Eylül 490
    6. Termopylae Muharebesi 8 – 10 Eylül 480
    7. Artemision Deniz Muharebesi 8 -10 Eylül MÖ 480
    8. Salamis Deniz Muharebesi 25 Eylül MÖ 480
   6. Klasik Yunanistan (MÖ. 480-MÖ. 390)
    1. Mykale Muharebesi 27 Ağustos MÖ 479
    2. Platea Muharebesi 27 Ağustos MÖ 479
    3. Peloponez Savaşı MÖ. 431-404
    4. Arkhidamos Savaşı M.Ö 431 – 421
    5. Naupactus Deniz Muharebesi MÖ 429
    6. Rhium Deniz Muharebesi MÖ 429
    7. Aegospotami Savaşı MÖ 405
   7. Helenistik Yunanistan
   8. Roma Yunanistanı (MÖ. 146. MS. 330)
   9. Roma Yunanistanı
 6. Antik Roma
  1. Keltler MÖ. 800-MS. 400
  2. Roma Krallığı MÖ. 753-510 
  3. Roma Cumhuriyeti MÖ. 509-27 
   1. Adys Muharebesi MÖ. 255
   2. Aegates Adaları Deniz Muharebesi 10 Mart MÖ. 241
   3. Vercellae Savaşı MÖ 101
   4. Birinci Mithridatis Savaşı MÖ 90-MÖ 85
   5. Collina Kapısı Muharebesi MÖ 82
   6. III. Köle Savaşı MÖ 73-71
   7. Üçüncü Mithridatis Savaşı MÖ 73 ile 63
   8. Artaşat Muharebesi 22 Eylül MÖ 68
   9. Korakesion (Alanya) Savaşı MÖ 67
   10. Carrhae Muharebesi MÖ 53
   11. Pharsalus Muharebesi MÖ 48
   12. Dyrrhachium Muharebesi 10 Temmuz MÖ 48
   13. Nil Savaşı MÖ 47
   14. Zela Muharebesi 2 Ağustos MÖ. 47
   15. Thapsus Savaşı 6 Nisan MÖ 46
   16. Munda Muharebesi 17 Mart MÖ 45
   17. Forum Gallorum Muharebesi 14 Nisan MÖ 43
   18. Filippi Muharebesi MÖ 42
   19. Naulochus Deniz Muharebesi 3 Eylül MÖ 36
   20. Ptolemaios (Aktium) Savaşı 2 Eylül MÖ 31
  4. Galyalılar MÖ. 200-50 
   1. Arrar Nehri Muharebesi (MÖ 58)
   2. Bibracte Muharebesi (MÖ 58)
   3. Vosges Muharebesi (MÖ 58)
   4. Axona Muharebesi (MÖ 57)
   5. Sabis Muharebesi (MÖ 57)
   6. Oktodurus Muharebesi (MÖ 57-58)
   7. Avaricum Muharebesi (MÖ 52)
   8. Gergovia Muharebesi (MÖ 52)
   9. Alesia Muharebesi (MÖ 52)
   10. Uxellodunum Muharebesi (MÖ 51)
  5. Cermen Kabileleri MÖ. 100-300 
  6. Roma İmparatorluğu MÖ. 27-MS. 395 
 7. Antik Makedonya
  1. Makedonya (Antik Krallık) (MÖ.800-MÖ.146)
   1. Gaugamela Muharebesi 1 Ekim MÖ 331
  2. Attalos Hanedanı
  3. Seleukos İmparatorluğu
   1. Panyum Muharebesi MÖ 198
  4. Ptolemaios Hanedanı
  5. Makedonya (Roma eyaleti)
 8. İngiltere, Birleşik Krallık
  1. İngiltere Kronolojisi
  2. Keltler MÖ. 800-MS. 400 
  3. Roma Çağı (43-410)
 9. Antik Tunus 
  1. Kartaca (MÖ. 814)
   1. Adys Muharebesi MÖ. 255
   2. Aegates Adaları Deniz Muharebesi 10 Mart MÖ. 241
 10. İskitler/Sakalar (MÖ.800)
 11. Hunlar
  1. Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ. 220-MÖ.45)
  2. Doğu Hun (MÖ.46
  3. Batı Hun (MÖ.56- MÖ. 36)
  4. Güney Hun (48-216)
  5. Kuzey Hun (48-156)
 12. İlk Çağ Hindistan 
  1. İndus Vadisi uygarlığı (MÖ.3300)
  2. Magadha Krallığı (MÖ 500-MÖ 321)
  3. Antik Makedonya (MÖ 800-MÖ 146)
  4. Maurya İmparatorluğu (MÖ.322-MÖ.185)
  5. Seleukos İmparatorluğu (MÖ 323-MÖ 63)
  6. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
 13. Antik Çin
  1. Xia Hanedanı (MÖ. 2200- MÖ. 1800)
  2. Shang Hanedanı (MÖ. 1600-MÖ. 1027)
  3.  Zhou Hanedanı (MÖ. 1222-MÖ. 256)
  4. Qin Hanedanı (MÖ. 221-MÖ. 206)
  5. Han Hanedanı (MÖ. 206-MS. 220)
 14. İlk Çağ Kore
  1. Mumun Dönemi (MÖ 1500- MÖ. 300 )
  2. Gojoseon Dönemi (MÖ 2333-MÖ. 180)
  3. Jin (Kore Devleti) (MÖ. 300-MÖ.100)
  4. Okjeo (Kore Kabile Devleti) (MÖ. 100-MS. 400)
  5. Samhan (MÖ. 100-MS. 100)
  6. Koguryo Krallığı (MÖ 37-MS. 668)
  7. Baekje Krallığı (MÖ. 18 – MS. 660)
  8. Silla Krallığı (MÖ 57 – MS 935)
 15. İlk Çağ Japonya
  1. Yayoi Dönemi (MÖ. 300-MS. 250)