Kore Kronolojisi

 1. Kore
  1. Jeulmun Dönemi (MÖ. 8000-MÖ. 1500)
  2. Mumun Dönemi (MÖ 1500- MÖ. 300 )
  3. Gojoseon Dönemi (MÖ 2333-MÖ. 180)
  4. Jin (Kore Devleti) (MÖ. 300-MÖ.100)
  5. Okjeo (Kore Kabile Devleti) (MÖ. 100-MS. 400)
  6. Samhan (MÖ. 100-MS. 100)
  7. Koguryo Krallığı (MÖ 37-MS. 668)
  8. Baekje Krallığı (MÖ. 18 – MS. 660)
  9. Silla Krallığı (MÖ 57 – MS 935)
  10. Gaya Konfederasyonu (42-562)
  11. Birleşik Silla (668-935)
  12. Balhae Krallığı (698-926)
  13. Hubaekje Krallığı (892-936)
  14. Taebong (901-918)
  15. Birleşik Silla (668-935)
  16. Goryeo Devleti (918-1392)
  17. Joseon Krallığı (1392-1897)
  18. Kore İmparatorluğu (1897-1910)
  19. Japon yönetiminde Kore (1910-1945)
  20. Kore’nin bölünmesi (1945)
  21. Güney Kore (1945-günümüz)
  22.  Kuzey Kore (1945-günümüz)

Japon Kronolojisi

 1. Japonya
  1. Yayoi Dönemi (MÖ. 300-MS. 250)
  2. Yamato Dönemi (250-710)
  3. Nara Dönemi (710-794)
  4. Heian Dönemi (794-1185)
  5. Kamakura Dönemi (1185–1333)
  6. Kemmu Restorasyonu (1333-1336)
  7. Muromachi Dönemi (1336-1573)
  8. Azuchi-Momoyama (1568–1603)
  9. Edo Dönemi (1603–1868)
  10. Japon İmparatorluğu (1868-1947)
  11. İşgal Japonyası (1945-1952)
  12. Meiji Dönemi (1868–1912)
  13. Taishō Dönemi (1912-1926) 
  14. Shōwa Dönemi (1926–1989)
  15. Heisei Dönemi (1989–2019)
  16. ReiwaDönemi (2019-günümüz)

Moğol Kronolojisi

 1. Moğollar 1911
  1. Karahoca Uygur Krallığı (991-1209)
  2. Karahıtaylar (1130-1211)
  3. Moğol İmparatorluğu (1206-1368)
   1. Cengiz Han (1206-1227) Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
   2. Ögedey Han (1229-1241) Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı.
   3. Töregene Hatun (1241-1246) Ögeday Han’ın eşi, Moğol Hükümdarı.
    1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş
  4. Kubilay Hanlığı, Yuan Hanedanı (1271-1368)
  5. Altın Orda Devleti (1242-1502)
   1. Altın Orda Hanı Batu Han (1227-1256) Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı
   2. Altın Orda Hanı Berke Han (1256-1266) 
   3. Babaîlik (1240) Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
  6. Çağatay Hanlığı (1227-1347)
  7. İlhanlılar (1256-1336)
   1. İlhanlı Hükümdarı Hülagû (1256-1265) İlhanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı
   2. Ebû Said Bahadır Han (1317-1335) İlhanlı hükümdarı.
  8. Kuzey Yuan Hanedanı (1368-1635)
  9. Kazan Hanlığı (1438-1552)
  10. Astrahan Hanlığı (1446-1556)
  11. Kırım Hanlığı (1441-1783)
  12. Sibir Hanlığı (1464-1598)
  13. Nogay Ordası (1398-1642)
  14. Doğu Çağatay Hanlığı (1347-1570)
  15. Timurlular (1370-1507)
  16. Celâyir Sultanlığı (1340-1432)
   1. Hasan-ı Büzürg (1340-1356) Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı. 
   2. Ahmed Celâyir (1382-1410) Celâyirliler Devleti hükümdarı.
  17. Babür İmparatorluğu (1526-1858)
  18. Moğolistan (1911-günümüz)

Sırbistan Kronolojisi

 1. Sırbistan Cumhuriyeti
  1. Sırbistan Krallığı (Orta Çağ) (1217-1346)
  2. Sırp İmparatorluğu (1346-1371)
  3. Sırbistan Prensliği (Orta Çağ) (1371-1403)
  4. Sırp Despotluğu (1403-1500)
  5. Osmanlı İmparatorluğu Semendire Sancağı (1459–1817)
  6. Osmanlı İmparatorluğu Sirem Sancağı (1541–1699)
  7. Osmanlı İmparatorluğu Kosava Vilayeti (1877–1913)
  8. Osmanlı İmparatorluğu Yeni Pazar Sancağı (1864–1913)
  9. Sırbistan (Habsburg) (1718-1739)
  10. Sırbistan Prensliği (1817-1882)
  11. Sırbistan Krallığı (1882-1918)
   1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
  12. Yugoslavya Krallığı (1918-1945)
  13. Sırbistan (1941-1944)
  14. Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti (1945-1990)
  15. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (1992-2003)
  16. Sırbistan-Karadağ (2003-2006)
  17. Sırbistan Cumhuriyeti

Yunanistan Kronolojisi

 1. Yunanistan, Helen Cumhuriyeti 1975
  1. Kiklad (MÖ. 3000)
  2. Girit Uygarlığı (MÖ. 3500)
  3. Miken Uygarlığı (MÖ. 1600-MÖ. 1100)
  4. Yunan Karanlık Çağı (MÖ 1100–MÖ 750)
  5. Arkaik Yunanistan (MÖ. 700-MÖ. 480)
  6. Klasik Yunanistan (MÖ. 400-MÖ. 300)
  7. Helenistik Yunanistan
  8. Roma Yunanistanı (MÖ. 146. MS. 330)
  9. Bizans Yunanistanı
  10. Frank ve Latin devletler
  11. Osmanlı Yunanistanı (1458-1828)
  12. Yedi Ada Cumhuriyeti (1800-1815)
  13. Yunan İsyanı (1821-1829)
  14. Birinci Helen Cumhuriyeti (1822-1832)
  15. Yunanistan Krallığı (1832-1924/1944-1967)
   1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
   2. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
  16. İkinci Helen Cumhuriyeti (1924-1936)
   1. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
  17. Metaksas Rejimi (1936-1941)
  18. Mihver işgali (1941-1945)
  19.  Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi (10 Mart 1944-9 Ekim 1944)
  20. Yunan İç Savaşı (1946-1949)
  21.  Askerî Cunta (1967-1974)

Hindistan Kronolojisi

 1. Hindistan Cumhuriyeti 1947
  1. İndus Vadisi uygarlığı (MÖ.3300)
  2. Magadha Krallığı (MÖ 500-MÖ 321)
  3. Antik Makedonya (MÖ 800-MÖ 146)
  4. Maurya İmparatorluğu (MÖ.322-MÖ.185)
  5. Seleukos İmparatorluğu (MÖ 323-MÖ 63)
  6. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
  7. Kuşan İmparatorluğu (30-375)
  8. Gupta İmparatorluğu (320-520)
  9. Batı Ganga Hanedanı (350-1000)
  10. Çalukya hanedanı (543-753)
  11. Yadava İmparatorluğu (850-1334)
  12. Batı Çalukya İmparatorluğu (957-1200)
  13. Hoysala İmparatorluğu (1026-1343)
  14. Delhi Sultanlığı (1206-1526)
  15. Vijayanagar İmparatorluğu (1336-1646)
  16. Dekkan Sultanlıkları (1490-1687)
  17. Babür İmparatorluğu (1526-1858)
  18. Sih İmparatorluğu (1799-1849)
  19. Britanya Hindistanı (1858-1947)
  20. İngiliz Birmanyası (1824-1942)
  21. Maisur Krallığı (1399-1947)
  22. Hindistan Cumhuriyeti (1947-günümüz)

Anadolu Kronolojisi

 1. Anadolu Tarihi
  1. Troya (MÖ. 3000-MÖ. 700)
  2. Hattiler (MÖ. 2500-MÖ.2000)
  3. Akad İmparatorluğu (MÖ. 2400-MÖ.2150)
  4. Luviler (MÖ. 2300-MÖ. 1400)
  5. Eski Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ.1378)
  6. Asurlular (MÖ. 1950-MÖ.1750)
  7. Akalar (Homeros) (MÖ. 1700-MÖ. 1300)
  8. Kizzuvatna (MÖ. 1650-MÖ. 1450)
  9. Hititler (MÖ. 1680-MÖ. 1220)
   1. Hitit Kralı Muvattali (M.Ö. 1315 – 1282)
    1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ. 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık-Hitit İmparatorluğu
  10. Arzava (MÖ. 1500-MÖ. 1320)
  11. Mitanni (MÖ. 1500-MÖ. 1300)
  12. Hayasa-Azzi (MÖ. 1500-MÖ. 1290)
  13. Likya (MÖ. 1450-MÖ. 350)
  14. Orta Asur İmparatorluğu (MÖ. 1392-MÖ. 934)
  15. Assuva (MÖ. 1300-MÖ. 1250
  16. Diaohi (MÖ. 1200- MÖ. 800)
  17. Geç Hititler (MÖ. 1200-MÖ. 800)
  18. Frigya (MÖ.1200-MÖ. 700)
  19. Karya (MÖ.1150-MÖ. 547)
  20. Dor Heksapolisi (MÖ. 1100-MÖ. 560)
  21. Aiolis (MÖ. 1000-MÖ.560)
  22. Tuvana (MÖ.1000-700)
   1. Kral Warpalavas
  23. İyonya (MÖ. 1000-MÖ.545)
  24. Yeni Asur İmparatorluğu (MÖ. 911-MÖ.609)
  25. Urartu (MÖ. 859-MÖ. 595/585)
  26. Lidya (MÖ. 685-MÖ. 547)
   1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.
  27. Med İmparatorluğu (MÖ. 678-MÖ. 549)
  28. Yeni Babil İmparatorluğu (MÖ. 626-MÖ. 539)
  29. Ahameniş İmparatorluğu (MÖ. 559-MÖ. 331)
  30. Makedonya Krallığı (MÖ. 334-MÖ. 301)
  31. Kapadokya Krallığı (MÖ. 322-MÖ. 130)
  32. Antigonlar (MÖ. 306-MÖ. 168)
  33. Seleukos İmparatorluğu (MÖ. 305-MÖ. 64)
  34. Ptolemaios Krallığı (MÖ. 305-MÖ. 30)
  35. Pontus Krallığı (MÖ. 302-MÖ. 64)
  36. Bitinya (MÖ. 297-MÖ. 74)
  37. Pergamon Krallığı (MÖ. 282-MÖ. 129)
  38. Galatya (MÖ. 281-MÖ. 64)
  39. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
  40. Ermenistan Krallığı (MÖ. 190-MS. 428)
  41. Roma Cumhuriyeti (MÖ 133-27)
  42. Kommagene Krallığı (MÖ 163-MS 72)
  43. Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 330)
  44. Sasani İmparatorluğu (MS 224-651)
  45. Bizans İmparatorluğu (330-1453)
  46. Râşidîn Halifeliği (637-656)
  47. Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1037-1194)
  48. Dânişmendliler (1071-1178)
  49. Anadolu beylikleri (1081-1423)
  50. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1307)
  51. Kilikya Ermeni Krallığı (1078-1375)
  52. Urfa Kontluğu (1098-1150)
  53. Artuklular (1101-1409)
  54. Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)
  55. İznik İmparatorluğu (1204-1261)
  56. Latin İmparatorluğu (1204-1261)
  57. İlhanlılar (1256-1335)
  58. Karakoyunlular (1375-1468)
  59. Akkoyunlular (1378-1501)
  60. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
  61. Millî Mücadele (1919-1922)
  62. Ankara Hükûmeti (1920-1923)
  63. Türkiye Cumhuriyeti (1923-günümüz)