Mucit İslam Bilginleri

 1. İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
 2. Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi
 3. Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin
 4. Cüzzamı bulan alim … İbni Cessar
 5. Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip
 6. Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm
 7. Retina tabakasını bulan alim İbni Rüşd
 8. İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar
 9. İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas
 10. Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis
 11. İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan
 12. Sıfırı ilk kullanan alim Harezmi
 13. Trigonometriyi ilk bulan alim Battani
 14. Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa
 15. Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi
 16. İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus
 17. Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayam
 18. İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kura
 19. Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid
 20. İlk usturlabı yapan alim Zerkali
 21. Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni
 22. Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler
 23. Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani
 24. Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah
 25. İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa
 26. Sibernetiği ilk kuran alim İsmail-El Gezeri
 27. İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem
 28. Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi
 29. İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara
 30. Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi
 31. İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas
 32. Yer çekimini ilk bulan alim Razi
 33. Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus
 34. Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini
 35. Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayan
 36. Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi
 37. İlk kimya laboratuarını kuran alim Cabir
 38. Saf alkolü ilk elde eden alim Razi
 39. Fosforu ilk bulan alim Beşir
 40. Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed
 41. İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta
 42. İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim
 43. İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar