• Devletler

  Bizans Kronolojisi

  Bizans İmparatorluğu (330-1453) Roma İmparatorluğu MÖ. 27-MS. 395  Bizans İmparatorluğu (330-1453) Trabzon İmparatorluğu ((1204-1461) İznik İmparatorluğu (1204-1261) Latin İmparatorluğu (1204-1261) Epir Despotluğu (1205-1479) Selanik İmparatorluğu (1224-1246) İstanbul’un Fethi (1453)

 • Devletler

  Kore Kronolojisi

  Kore Jeulmun Dönemi (MÖ. 8000-MÖ. 1500) Mumun Dönemi (MÖ 1500- MÖ. 300 ) Gojoseon Dönemi (MÖ 2333-MÖ. 180) Jin (Kore Devleti) (MÖ. 300-MÖ.100) Okjeo (Kore Kabile Devleti) (MÖ. 100-MS. 400) Samhan (MÖ. 100-MS. 100) Koguryo Krallığı (MÖ 37-MS. 668) Baekje…

 • Devletler

  Japon Kronolojisi

  Japonya Yayoi Dönemi (MÖ. 300-MS. 250) Yamato Dönemi (250-710) Nara Dönemi (710-794) Heian Dönemi (794-1185) Kamakura Dönemi (1185–1333) Kemmu Restorasyonu (1333-1336) Muromachi Dönemi (1336-1573) Azuchi-Momoyama (1568–1603) Edo Dönemi (1603–1868) Japon İmparatorluğu (1868-1947) İşgal Japonyası (1945-1952) Meiji Dönemi (1868–1912) Taishō Dönemi…

 • Devletler

  Moğol Kronolojisi

  Moğollar 1911 Karahoca Uygur Krallığı (991-1209) Karahıtaylar (1130-1211) Moğol İmparatorluğu (1206-1368) Cengiz Han (1206-1227) Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı. Ögedey Han (1229-1241) Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı. Töregene Hatun (1241-1246) Ögeday Han’ın eşi, Moğol Hükümdarı. Kösedağ Savaşı…

 • Devletler

  İspanya Kronolojisi

  1931 İspanya 756-1031 Endülüs Emevî Devleti 1031-1090 Tavaif-i Mülk Algeciras Emirliği Almeria Emirliği Badajoz Emirliği Kurtuba Emirliği 1040-1147 Murâbıtlar 1121-1269 Muvahhidler 1232-1492 Gırnata Emirliği 1492-1898 İspanyol İmparatorluğu İspanya 1931

 • Devletler

  Avusturya Kronolojisi

  Avusturya Habsburg Hanedanı Kutsal Roma İmparatorluğu (962-1806) Avusturya Arşidüklüğü (1453-1806) Habsburg Monarşisi (1526-1804) Avusturya İmparatorluğu (1804-1867) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (1867-1918) Alman-Avusturya Cumhuriyeti ( 1918-1919) Birinci Avusturya Cumhuriyeti (1919–1934) Avusturya’nın ilhakı (1938 İşgal Avusturyası (1945-1955) İkinci Avusturya Cumhuriyeti

 • Devletler

  Sırbistan Kronolojisi

  Sırbistan Cumhuriyeti Sırbistan Krallığı (Orta Çağ) (1217-1346) Sırp İmparatorluğu (1346-1371) Sırbistan Prensliği (Orta Çağ) (1371-1403) Sırp Despotluğu (1403-1500) Osmanlı İmparatorluğu Semendire Sancağı (1459–1817) Osmanlı İmparatorluğu Sirem Sancağı (1541–1699) Osmanlı İmparatorluğu Kosava Vilayeti (1877–1913) Osmanlı İmparatorluğu Yeni Pazar Sancağı (1864–1913) Sırbistan…

 • Devletler

  Yunanistan Kronolojisi

  Yunanistan, Helen Cumhuriyeti 1975 Kiklad (MÖ. 3000) Girit Uygarlığı (MÖ. 3500) Miken Uygarlığı (MÖ. 1600-MÖ. 1100) Yunan Karanlık Çağı (MÖ 1100–MÖ 750) Arkaik Yunanistan (MÖ. 700-MÖ. 480) Klasik Yunanistan (MÖ. 400-MÖ. 300) Helenistik Yunanistan Roma Yunanistanı (MÖ. 146. MS. 330)…

 • Devletler

  Hindistan Kronolojisi

  Hindistan Cumhuriyeti 1947 İndus Vadisi uygarlığı (MÖ.3300) Magadha Krallığı (MÖ 500-MÖ 321) Antik Makedonya (MÖ 800-MÖ 146) Maurya İmparatorluğu (MÖ.322-MÖ.185) Seleukos İmparatorluğu (MÖ 323-MÖ 63) Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224) Kuşan İmparatorluğu (30-375) Gupta İmparatorluğu (320-520) Batı Ganga Hanedanı (350-1000)…

 • Devletler

  Anadolu Kronolojisi

  Anadolu Tarihi Troya (MÖ. 3000-MÖ. 700) Hattiler (MÖ. 2500-MÖ.2000) Akad İmparatorluğu (MÖ. 2400-MÖ.2150) Luviler (MÖ. 2300-MÖ. 1400) Eski Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ.1378) Asurlular (MÖ. 1950-MÖ.1750) Akalar (Homeros) (MÖ. 1700-MÖ. 1300) Kizzuvatna (MÖ. 1650-MÖ. 1450) Hititler (MÖ. 1680-MÖ. 1220) Hitit Kralı…