• Hükümdarlar

  Töregene Hatun (1241-1246) Ögeday Han’ın eşi, Moğol Hükümdarı.

  TÖREGENE HATUN (1241-1246) Ögeday Kağan’ın 5 Aralık 1241 tarihinde vefatının ardından Moğol tahtına kimin çıkacağı konusunda fikir ayrılıkları baş gösterdi. Ögeday’ın dul eşi Töregene Hatun kendi oğlu Güyük’ün kağan olmasını isterken bu durumu Çağataylılar desteklemişti (Roux, 1980, s. 299). Fakat…

 • Hükümdarlar

  Ögedey Han (1229-1241) Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı.

  Muhtemelen 1186 yılında doğdu. Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî onun asıl isminin Ögedey (Ögödey, Ogaday, Oktay) olmadığını, “yükseliş” anlamına gelen bu ismi sonradan aldığını söyler (Câmiʿu’t-tevâriḫ, I, 618). Cengiz Han’ın üçüncü oğlu olup Cuci ve Çağatay’ın küçük kardeşi, Tuluy’un ağabeyidir. Gençlik yıllarından…

 • Hükümdarlar

  Herakleios Bizans imparatoru (610-641).

  Herakleios Bizans imparatoru (610-641). 575’te doğdu. Kartaca Valisi (eksarkhos) Herakleios’un oğludur; babasıyla aynı adı taşır. İmparator Phokas’ın (602-610) tedhiş rejimine karşı ayaklanan Herakleios, Mısır eyaleti de kendisine katılınca oğlu Herakleios’u Kuzey Afrika birliklerinden oluşan bir filonun başında İstanbul üzerine gönderdi.…

 • Hükümdarlar

  MÖ. 2566 Kheops (Keops) Mısır Kralı (Firavun)

  4. Hanedanlığın 2. Firavunu Khufu ya da bilinen adıyla Keops doğum tarihi bilinmemekle beraber 23 ya da 46 yıl hüküm sürdüğü bilinen Eski Mısır hükümdarıdır. Bugüne kalan 4 inçlik bir heykeli dışında tasvir edilen bir eseri yoktur. Buna bağlı olarak elde edilen…

 • Hükümdarlar

  MÖ. 2566 Kheops (Keops) Mısır Kralı (Firavun)

  4. Hanedanlığın 2. Firavunu Khufu ya da bilinen adıyla Keops doğum tarihi bilinmemekle beraber 23 ya da 46 yıl hüküm sürdüğü bilinen Eski Mısır hükümdarıdır. Bugüne kalan 4 inçlik bir heykeli dışında tasvir edilen bir eseri yoktur. Buna bağlı olarak elde edilen…

 • Hükümdarlar

  Menes, bilinen ilk Mısır kralı (MÖ. 3000)

  Menes, bilinen ilk Mısır kralı, Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirip, Memphis’i başkent yapmıştır. Aşağı ve Yukarı Mısır’ın birleştiricisi olarak bilinen Menes’in, Mısır’ın ilk ölümlü firavunu olduğuna inanılıyor. Menes’in ataları muhtemelen Horus Ka veya Horus Scorpion II idi. Menes’in (aka Narmer)…

 • Hükümdarlar

  Şeyh Haydar (1460-1488) Safevî Şeyhi, Şeyh Cüneyd’in oğlu

  Şeyh Haydar, (d. 1459-60, Diyarbakır – ö. 9 Temmuz 1488, Tabersaran), Safeviye Tarikatından Şeyh Cüneyd’in oğludur. Babası savaşta öldüğünde henüz doğmamış olan Haydar, babası ölünce annesi (Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın kızkardeşi) Akkoyunlu Devleti’ne gittiği için Akkoyunlu sarayında doğdu. Dokuz yaşına kadar burada büyüyen Haydar, dayısı Uzun Hasan’la birlikte…

 • Hükümdarlar

  Şah İsmâil (1501-1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı.

  ŞAH İSMÂİL (ö. 930/1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524). 25 Receb 892’de (17 Temmuz 1487) Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime Begüm’dür. Ebü’l-Muzaffer Bahâdır el-Hüseynî unvanıyla anılır. İran’da Şiîliği resmî ideoloji…