• İnsanlığın Çağları

  Batı medeniyetleri

  Batı medeniyetleri: ’Mesopotamyanın güneyinde Zağros dağlarının güney batı etekleri ile Basra körfezi arasında kalan dar şeridin ve onun bitişiğinde dümdüz uzanan Şattülarabın münbit arâzîlerinde ‘buğday’ ile ‘arpa’ eken ‘Güney batı Asya medeniyet beşiği’nden çıkıp Mesopotamyanın tamamına, Mısıra, Anadoluya, Arabistana, Akdeniz ile…

 • İnsanlığın Çağları

  Doğu medeniyetleri

  Doğu medeniyetleri: ‘Sulu pirinç tarımı’na geçen ‘Doğu ile Güney doğu Asya medeniyet beşiği’nden neşet etmiş ‘ medeniyetler. Bahsettiğimiz medeniyetlerin oluşturdukları câmialarda özgün biçim ile yön verici olanlara ‘yıldız’, bunları izleyerek biçimlenenlereyse ‘uydu medeniyetler’ yahut ‘uydu kültürler’ diyoruz. Bu cümleden olmak üzre, ‘Doğu medeniyetleri…

 • İnsanlığın Çağları

  Japon Medeniyeti (MÖ:400)

  Japonya’nın ilk sakinlerinin Doğu Asya ve Güney Pasifik adalarından gelen göçmenler olduğu sanılmaktadır. Japon halkının atalarının şimdi Yamato ırkı diye bilinen ve M.S. 3 ve 4. asırda savaşçı kabileler ve klanlar üzerine giderek üstünlük kuran aynı ırka ait insanlar olduğu…

 • İnsanlığın Çağları

  İran (Akhamenit) Medeniyeti (MÖ:3.000)

  İran’da ilk medeniyet eserleri, M.Ö. 3000’lerde görülmüştür. Arya kavimlerinden Medler, M.Ö. 550’li yıllara kadar İran’a hakim oldular. Bu tarihlerden başlayarak İran’a Medleri yıkan Persler hakim oldu. Pers Uygarlığı’na ise M.Ö. 330’larda Makedonyalı İskender son verdi. İran Uygarlığı özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Persler…

 • İnsanlığın Çağları

  Hint Medeniyeti (MÖ:3.300)

  Hint medeniyeti, temelleri milattan önce 10.000’lere (Halosen Çağ) kadar giden ilk çağ uygarlıklarından, günümüze kadar gelmiş kültürlerden biridir. Şu an Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip, Güney Asya‘da yer alan Hindistan (Hindistan Cumhuriyeti), Hint…

 • İnsanlığın Çağları

  Çin Medeniyeti (MÖ:2400)

  Çin Medeniyeti, Asya’nın güneydoğusunda yer alan ve birçok kavmin kaynaşarak meydana getirmiş oldukları köklü bir medeniyettir. Çin’in tarihi M.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla birlikte ilk yazılı belgeleri M.Ö 1500’lerde görülmüştür. İlkçağ’da genelde feodal yapıya sahip olan Çin’in en güçlü şahsı…

 • İnsanlığın Çağları

  Eski Tunç Çağı (MÖ:3.000-1.750)

  Tunç Çağı (M.Ö. 3000-1200) Bu yeni dönem, önceki çağların tarım hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, daha güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tuncun keşfini eklemiştir. Besin üretimi alanında olduğu gibi, metal…

 • İnsanlığın Çağları

  Kalkolitik Çağ (MÖ:5.000-3.500)

  Kalkolitik Çağ, aynı zamanda Bakır Çağı olarak da bilinmektedir. Geç Neolitik’ten sonra yaklaşık olarak I.Ö. 5000/4500’lerde başlar ve Tunç Çağı’nın başlaması ile birlikte, I.Ö. 3500’lerde sona erer. Kuzey Mezopotamya’da Halaf, Güney Mezopo­tamya’da Ubeyd ve Uruk kültürleri Kalkolitik Çağ’da gelişmiştir. Taş…

 • İnsanlığın Çağları

  Mezolitik Çağ/Epipaleolotik Çağ (MÖ:10.000-8.000)

  Avrupa’da son Buzul Çağ’ının bitişiyle buzullar kuzeye doğru çekilmiş, deniz sevi­yesi yükselmiş, Avrupa’da ağırlıklı olarak iğne yapraklı ormanlar ortaya çıkmış ve sulak alanlar genişlemiştir. İnsanlar, buzulların erimesiyle açılan yeni alanlara doğ­ru yayılmışlar ve avcı-toplayıcılık geçim biçimi olmaya devam etmiştir. Özellikle…

 • İnsanlığın Çağları

  Paleolitik Çağ (Eski Taş Çağı) (MÖ:600.000-10.000)

  Alt Paleolitik Çağ’da, insan türü Homoerectus’tur. Orta Paleolitik Çağ’da Neanderthaller ortaya çıkarlar. Üst Paleolitik Çağlarda etkin olan insan türü, modern insan olan Homosapiens’tir. Yontma veya Eski Taş Çağı olarak da adlandırılan Paleolitik Çağ günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış…