• Mimari Eserler

  Zeytûne Camii Tunus.

  ZEYTÛNE CAMİİ Tunus’ta VII. yüzyılın sonunda inşa edilen cami. Başkent Tunus’ta çarşıların ortasında yer alır ve şehrin büyük camisi olmasından dolayı Câmiu’l-kebîr (Tunus Ulucamii) adıyla da anılır. İlk defa Emevî valilerinden Hassân b. Nu‘mân’ın 80’de (699) tesis ettiği yapıyı İbnü’l-Habhâb…

 • Mimari Eserler

  Kayravan Ulu Câmiî (Sîdî Ukbe Camii)

  SÎDÎ UKBE CAMİİ Tunus’un Kayrevan şehrinde 670-862 yılları arasında inşa edilen cami. Ukbe b. Nâfi‘ tarafından kurulan Kayrevan şehrinde yer alan caminin temelleri 50 (670) yılında atılmıştır. 684-688 arasında ulucami, câmiu’l-kebîr adı ile de anılan yapı Berberîler’in işgal ettiği şehirde…

 • Mimari Eserler

  Mescid-i Nebevî (623-628)

  Medine’de içerisinde Hz. Peygamber’in kabrinin de bulunduğu mescid. slâm tarihinde bir dönüm noktası olan Resûl-i Ekrem’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevî’nin (Mescid-i Nebî) inşasıdır. Bizzat Hz. Peygamber tarafından yaptırılan iki mescidden biri olan (diğeri Kubâ),…