• Şehirler

  Fergana, Orta Asya’da coğrafî bir bölge.

  Fergana, Orta Asya’da coğrafî bir bölge. Genellikle Fergana vadisi şeklinde anılan ve Tanrı dağları ile Alay dağları arasında yer alan bölgenin toprakları Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında bölünmüştür; bunlardan Özbekistan Cumhuriyeti’nde kalan kısım idarî bir birim teşkil eder ve buranın…

 • Şehirler

  Semerkant, Özbekistan’da tarihî bir şehir.

  Semerkant, Özbekistan’da tarihî bir şehir. Grek tarihlerinde Maracanda, Çin vekāyi‘nâmelerinde K’ang ve Hsi-wan-chin adlarıyla geçer. Semerkant adı, şehrin nisbet edildiği şahsın ismi Semer ile Soğdca’da “şehir” veya “yerleşim birimi” anlamındaki kent/kant kelimesinden meydana gelir. Şehir, ilk olarak Zerefşân (Soğd) nehrinin güney kıyısında…

 • Şehirler

  Kayrevan, İfrîkıye’nin VII-XI. yüzyıllar arasındaki başşehri.

  Kayrevan, İfrîkıye’nin VII-XI. yüzyıllar arasındaki başşehri. Kayrevân / Kayruvân adı Farsça kārîvân / kârbân / kârvân (kervan, kafile) kelimesinin (Steingass, s. 947, 1003) “ordu, ordugâh” anlamını da kazandıktan sonra Arapçalaşmış şeklidir (Lane, VII, 2577). Şehre bu adın verilmesi, Emevîler’in İfrîkıye…

 • Şehirler

  Basra, Güney Irak’ta Hz. Ömer tarafından kurulan bir şehir.

  BASRA Güney Irak’ta Hz. Ömer tarafından kurulan bir şehir. Bağdat’ın 420 km. güneydoğusunda, Dicle ile Fırat nehirlerinin birleştiği noktanın 50 km. güneybatısında yer alır. İklimi oldukça serttir. Kışları soğuk geçer; yaz aylarında ise şehirde kavurucu bir sıcaklık hüküm sürer. Sıcaklar…

 • Şehirler

  Buhara Mâverâünnehir’de tarihî bir şehir.

  BUHARA Mâverâünnehir’de tarihî bir şehir. Zerefşân ırmağının aşağı havzasındaki büyük vahada yer alır; bugün Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmaktadır. Şehrin denizden yüksekliği 220 metredir. Kara ikliminin tesiri altında olup kışlar soğuk (ocak ortalaması -0,6 °C), yazlar çok sıcaktır (temmuz ortalaması…