I. MÖ.5500 Mezopotamya iki ırmak (Dicle ve Fırat) arasındaki bölge 

 1. Sümerler MÖ. 4000-2000 
      1. Uruk, Sümer Kent Devleti.
       1. Uruk Kralı Utu-hegal
       2. Uruk Kralı Gılgamış
       3. Uruk Tanrısı Anu.
      2. Lagaş, Sümer Kent Devleti
       1. Lagaş Prensi Gudea (MÖ 2120)
       2. Lagaş Kralı Ur-Nanshe
       3. Lagaş Kralı Lugalanda
       4. Lagaş Prensi Akurgal (MÖ 2500)
       5. Lagaş Tanrısı Ningirsu
      3. Eridu, Sümer Kent Devleti.
       1. Eridu Tanrısı Enki
       2. Eridu Kralı Adapa.
      4. Nippur, Sümer Kent Devleti
       1. Nippur Tanrısı Enlil, Bel ya da Belum.
      5. Kiş, Sümer Kent Devleti
       1. Kiş Tanrısı Zababa
      6. Ur, Sümer Kent Devleti
       1. Ur Tanrısı Nanna, Sin.
     1. Enkidu, Sümer mitolojisinde bir karakter.
 2. Elam MÖ. 3000 
 3. Akad İmparatorluğu MÖ. 2334-2150 
      1. Sargon (Akad kralı) (MÖ 2334 – MÖ 2279
      2. İştar, Akad mitolojisinde bir tanrıçadır.
 4. Asur İmparatorluğu MÖ. 2000 
      1. Asur Kralı Asurbanipal (MÖ 668–627)
      2. AsurKralı II. Sargon
 5. Amoriler MÖ. 2000-1600 
 6. Kassitler MÖ. 1900
 7. Babil İmparatorluğu MÖ. 1894
      1. Babil Kralı Hammurabi (M.Ö: 1810-1750)
      2. Sin, Ay tanrısı.
 8. Yeni Babil İmparatorluğu MÖ. 626-539 
      1. Nabopolassar (MÖ. 626-605) Yeni Babil İmparatorluğu’nun kurucusu ve Keldâni hanedanının ilk kralı.
      2. II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) Yeni Babil Kralı

II. MÖ. 3.300 Hint Medeniyeti 

III. MÖ. 3000 Mısır Medeniyetleri

 1. Antik Mısır MÖ. 3000
      1. Menes, bilinen ilk Mısır kralı (MÖ. 3000)
      2. Antik Mısır Kralı (Firavunu) Zoser (MÖ:2667-2648) 
      3. Antik Mısır Kralı (Firavun) Kheops (Keops) MÖ. 2566
 2. Mısır Eski Krallık MÖ. 2575-2130
 3. Mısır Orta Krallık MÖ. 2050-1650 
 4. Mısır Yeni Krallık MÖ. 1550-1070 
      1. Mısır Yeni Kralı II. Ramses (MÖ:1302-1212)
       1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ: 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık ve Hitit İmparatorluğu

IV. MÖ. 3000 Anadolu Medeniyetleri

 1. Hurriler MÖ. 3000 
 2. Tuvana Krallığı MÖ. 3000-2000 
      1. Kral Warpalavas
 3. Mitanniler MÖ. 1500-1300 
 4. Kimmerler (MÖ.1400-800) 
 5. Urartu Krallığı MÖ. 1000-600 
  1. Urartu Kralı I. Rusa (MÖ.730-ι14)
  2. Urartu Kralı II. Argişti (MÖ. ι14-685)
  3. Urartu Kralı II. Rusa ( MÖ.685-645)
 6. Hititler Krallığı MÖ. 1600-1778 
      1. Hitit Kralı Muvattali (M.Ö. 1315 – 1282)
       1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ. 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık-Hitit İmparatorluğu
 7. Lidyalılar MÖ. 687 
      1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.

V. İslam Öncesi İran (Akhamenit) MÖ. 3000

 1. İran (Akhamenit) Medeniyeti (MÖ:3.000)
 2. İskitler/Sakalar (MÖ.800)
 3. Ahameniş İmparatorluğu, Birinci Pers İmparatorluğu da denen imparatorluk Mö. 550-330 
      1. II. Kiros (590-529) Birinci Pers imparatorluğu olan Ahameniş İmparatorluğu’nun kurucusu.
      2. I. Darius (MÖ:558-486) Ahameniş İmparator
 4. Persler , Pers İmparatorluğu MÖ. 555-334 
      1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.
 5. Med İmparatorluğu MÖ. 678-549 
 6. Part İmparatorluğu, Helen ve İran kökenli halk ve imparatorlukları MÖ. 247-224 
 7. Sâsânîler 226-651 
      1. Sâsânî Hükümdarı Erdeşîr (226-240)
      2. ⊗Kâdisiye Savaşı (636) Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı.
      3. ⊗Celûlâ Savaşı (24 Kasım 637) Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
      4. ⊗Nihâvend Savaşı (642) Müslümanlarla Sâsânî ordusu arasında cereyan eden ve müslümanların zaferiyle sonuçlanan savaş

VI. Çin (MÖ. 2400)

 1. Hattiler MÖ. 2350-2150 
 2. Kore Medeniyeti (MÖ:2.300)
 3. Çin İmparatorluğu MÖ. 2000 
 4. Shang Hanedanı Uygarlığı MÖ. 1766-1046
 5. Japon Medeniyeti (MÖ:400)

MÖ. 1800 Hz. İbrahim, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber 

MÖ.1400 Hz. Mûsâ,İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber  

VII. MÖ. 1000 Eskiçağ Ege Medeniyetleri ―Atina, Isparta, İyonya, Güney İtalya, Sicilya, Makedonya, Helenistik (Efes, Bergama, İskenderiye, Urfa-Harran)―; 

 1. İyonlar MÖ 1000
 2. Makedonya Krallığı MÖ. 800-146 
      1. Makedonya Kralı Büyük İskender (MÖ:356-323)
 3. Antik Yunanistan MÖ. 756-146 
 4. Etrüskler MÖ. 600-200 
 5. Seleukos İmparatorluğu MÖ. 323-63 

VIII. MÖ. 753 Roma

 1. Keltler MÖ. 800-MS. 400
 2. Roma Krallığı MÖ. 753-510 
 3. Roma Cumhuriyeti MÖ. 509-27 
 4. Galyalılar MÖ. 200-50 
 5. Cermen Kabileleri MÖ. 100-300 
  1. Angluslar, Anglosaksonları meydana getiren Cermen halkı
  2. Saksonlar, Angluslar ve Jütler ile karıştırarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır.
  3. Jütler 5. yüzyılda Büyük Britanya ' yı istila eden Anglus ve Saksonlara katılmışlar
 6. Roma İmparatorluğu MÖ. 27-MS. 395 
      1. Roma İmparatoru Augustus (MÖ 16 Ocak 27 – MS 19 Ağustos 14) 
      2. Roma İmparatoru Marcus Cocceius Nerva (30-98)
      3. Roma İmparatoru Julianus (361-363

IX. MÖ. 220 İslâm öncesi Türk

 1. Büyük Hun İmparatorluğu MÖ. 220 
 2. Doğu Hun İmparatorluğu MÖ. 54 
 3. Batı Hun İmparatorluğu MÖ. 54 
 4. Avrupa Hun İmparatorluğu 370-470 
      1. Avrupa Hun İmparatoru Balamir Han (370-378)
 5. Ak Hun İmparatorluğu 420-562 
      1. Ak Hun İmparatoru Akşunvar (Aksuvar) Han
 6. Hazarlar Türk Devleti 468-965 
      1. Hazar Kağanı Bihar  (730)
 7. Göktürkler 552-744
 8. I. Göktürk Kağanlığı 552-588
      1. Bumin Kağan (546-552) I. Göktürk Kağanı
      2. Kola (Kara) Dönemi (552-555) I. Göktürk Kağanlığı
      3. Mukan Dönemi (555-572) I. Göktürk Kağanlığı
      4. Tapo Dönemi (572-581) I. Göktürk Kağanlığı
      5. Işbara Dönemi (581-582) I. Göktürk Kağanlığı
 9. Avar Kağanlığı 562-823 
 10. Batı Göktürk Kağanlığı 582-659
      1. Batı Göktürk Kağanı Buyruk Kağan
 11. Doğu Göktürk Kağanlığı 582-630
      1. Işbara Dönemi (582-587) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      2. Yehu Dönemi (587-589) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      3. Tülan Dönemi (589-600) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      4. Kimin Dönemi (600-609) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      5. Şipi Dönemi (609-619) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      6. Çulo Dönemi (619-621) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      7. Kie Li Dönemi (621-630) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
 12. II. Göktürk Kağanlığı 682-745 
      1. II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan (681-693)
 13. Uygurlar 745-840

Hz. Îsâ Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamber.

X. 395 Hırıstıyan ―Ortodoks Bizans, Gregoryenlik, Gnostiklik, Nasturîlik, Süryânîlik…― ile Ortaçağ Hırıstıyan Avrupa―Katoliklik―;

 1. Batı Roma İmparatorluğu 395
 2. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu 395-1453 
      1. Herakleios Bizans imparatoru (610-641).
       1. ⊗Mûte Savaşı (629) Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş
       2. ⊗Tebük Gazvesi (Ekim 630) Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve .
       3. ⊗Ecnâdeyn Savaşı (634) Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş.
      2. Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Romen Diyojen, (1068-1071)
       1. ⊗Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071
      3. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329) 
      4. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302 
 3. Vandallar ve Alanlar Krallığı 435-534 
 4. Ostrogotlar Krallığı 493-553 
 5. İskoçya Krallığı, Büyük Britanya’nın kuzeyine egemen bir tarihi devlet 843-1707 
      1. İskoçya Kralı Robert Bruce 1. Robert (1274-1329) 
       1. ⊗Bannockburn Muharebesi (23-24 Haziran 1314) İskoç Krallığı ile İngiltere Krallığı arasında yapılan savaş
 6. İngiltere Krallığı 927-1707 
      1. İngiltere Kralı II. Edward (1307-1327)
       1. ⊗Bannockburn Muharebesi (23-24 Haziran 1314) İskoç Krallığı ile İngiltere Krallığı arasında yapılan savaş
 7. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu 962- 1806 
      1. Kutsal Roma İmparatoru Sigismund (1368-1437) Macaristan ve Hırvatistan Kralı
       1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396) Kutsal Roma İmparatorluğu-Osmanlı İmparatorluğu
      2. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Karl-Şarlken (1519-1556)
       1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında
 8. Polonya 966
 9. Lehistan Krallığı 1025-1569 
      1. Lehistan dükü I. Bolesław (1025-..) 
      2. Vefâiyye Tarikatı (Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.)
 10. Trabzon İmparatorluğu ya da Tzaniti (Lazistan) Krallığı 1204-1461
 11. Sırp İmparatorluğu 1346-1371 
 12. Rusya Çarlığı 1547-1721
       1. Korkunç İvan (IV. İvan) (16.01.1547–28.03.1584) Rus Çarı  
       2. I. Fyodor (Teodor) İvanoviç (1584-1598) Rus Çarı
       3. Boris Fyodoroviç Godunov (1598-1605) Rus Çarı  
       4. I. Petro veya Büyük Petro (1682-1721) Rusya Çarı
 13. Lehistan-Litvanya Birliği 1569-1795
       1. ⊗Lehistan-Rusya Savaşı (1605-1618)
       2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
       3. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
 14. Büyük Britanya Krallığı, Avrupa’nın kuzeybatısında bir ada devleti 1707
       1. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
 15. Rus İmparatorluğu 1721-1917
       1. Rusya Çarı I. Petro veya Büyük Petro (1721-1725)
       2. Rusya Çariçesi I. Katerina (1725-1727)
       3. Rus İmparatoru I. Nikolay (1825-1855)
        1. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
       4. Rus İmparatoru II. Aleksandr (1855-1881)
        1. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.

İslâm, Son ilâhî din 610 

571- 632 Hz. Muhammed, Son peygamber 

      1. Hicret (622) Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı.
      2. ⊗Mûte Savaşı (629) Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş
      3. ⊗Tebük Gazvesi (Ekim 630) Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve .

XI. 632 İslâm ―Arap (Dört Halîfe Devri, Emevîler, Abbasîler), İran (Acem), Türk (Karahanlı–Selçuklu–Osmanlı), Hint (Mogul), Mağrip (Kuzey batı Afrika), Endülüs (Ispanya), Malay aralı (Açe, Cava)―;

 1. Hz. Ebû Bekir, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi 632-634 
      1. Hâlid b. Velîd (583-642) Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahâbî.
       1. ⊗Ecnâdeyn Savaşı (634) Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş.
 2. Hz. Ömer, Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi 634-644 
      1. ⊗Kâdisiye Savaşı (636) Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı.
      2. ⊗Yermük Savaşı (636)
      3. ⊗Celûlâ Savaşı (24 Kasım 637) Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
      4. ⊗Nihâvend Savaşı (642) Müslümanlarla Sâsânî ordusu arasında cereyan eden ve müslümanların zaferiyle sonuçlanan savaş
 3. Hz. Osman, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü 644- 656 
 4. Hz. Ali, Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü 656-661 Hz
      1. ⊗Sıffîn Savaşı (657) Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş.
      2. ⊗Cemel Vak’ası (656) Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş 
      3. Âişe Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
      4. ⊗Cemel Vak’ası (656) Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş 
      5. Hz. Hasan (Ocak-Şubat 625) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu.
      6. Hz. Hüseyin (10 Ocak 626) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi.
 5. Emevîler, Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra hüküm süren ilk İslâm hanedanı 661-750 
      1. Mûaviye b. Ebû Süfyân (661-680) Emevî hilâfetinin kurucusu .
       1. ⊗Sıffîn Savaşı (657) Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş.
      2. Yezîd I (680-683) Emevî halifesi .
       1. ⊗Harre Savaşı (683) Medineliler ile Emevî kuvvetleri arasında Harretüvâkım’da cereyan eden savaş.
      3. Süleyman b. Abdulmelik (715-717) Emevî halifesi.
      4. Yezîd II (720-724) Emevî halifesi .
      5. Yezîd III (Nisan 744–Ekim 744) Emevî halifesi .
      6. Şîa, Hz. Peygamber’in vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı.
      7. Alevî, Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan bir terim.
      8. Râfizî, Başlangıçta Zeyd b. Ali’den ayrılan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim.
 6. Endülüs, İslâm hâkimiyetindeki İspanya 711-1492 
      1. Târık b. Ziyâd (ö.720) Endülüs’ü fetheden kumandan.
      2. ⊗Puvatya savaşı (732) İslam ordusuyla Frank kuvvetleri arasında Fransa’da meydana gelen son derece önemli bir savaştır.
 7. Abâsîler Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen hânedan 750-1258 
      1. Mansûr (754-775) Abbâsî halifesi
      2. Hârûn er-Reşîd (786-809) Abbâsî halifesi 
      3. Müstazhir-Billâh (1094-1118) Abbâsî halifesi.
 8. Sâmânîler 819-1005 
      1. Sâmânî hükümdarı İsmail b. Ahmed (892-907) 
 9. Karahanlılar 840-1042 
      1. Karahanlı Hanı Hârun Buğra Han (ö. 382/992)
      2. ⊗1007-Kantarat-ü Çarhıyân Savaşı 
 10. Seferîler 861-1003 
 11. Fatîmîler, Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti 909-1171 
 12. Büveyhîler, İran ve Irak’ta hüküm süren Deylem asıllı bir hânedan 932-1062 
 13. Gazneliler, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir Müslüman-Türk hanedanı 963-1186 .
 14. Mervaniler, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hısn Keyf, Maden, Cizre’yi içine alan ve yaklaşık bir asır hüküm süren bir devlettir 983-1085 
 15. Büyük Selçuklu Devleti 1037-1157 
      1. Selçuk Bey (900-1007)Selçuklu hânedanının atası 
      2. Çağrı Bey (990-1059) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından. 
       1. ⊗Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklular ile Gazneliler arasında cereyan eden ve Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan savaş.
      3. Tuğrul Bey (1040-1063) Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı.
      4. Alparslan (1029-1072) Büyük Selçuklu Sultanı
       1. ⊗Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071
      5. Melikşah (1055-1092) Büyük Selçuklu Sultanı
      6. Berkyaruk (1092-1104) Büyük Selçuklu hükümdarı.
      7. Muhammed Tapar (1105-1118) Büyük Selçuklu hükümdarı.
      8. Sencer (1118-1157) Son büyük Selçuklu hükümdarı .
      9. ℘Kâşgarlı Mahmud (1038-1105)
 16. Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308
      1. Süleyman Şah (1075 – 1086) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı 
      2. I. Kılıcarslan (1092-1107) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      3. I. Mesud (1116-1155) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
      4. II. Kılıcarslan (1155-1192) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      5. I. Keyhusrev (1192-1196) Anadolu Selçuklu Sultanı
      6. II. Süleyman Şah (1196-1204) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      7. I. Keykâvus (1211-1220) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      8. Keykubad I (Alâeddin) (1220-1237) (Anadolu Selçuklu Sultanı
       1. ⊗Yassı Çemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti-Harzemşahlar
      9. II. Keyhüsrev (1237-1246) Anadolu Selçuklu Sultanı.
       1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş.
      10. II Keykâvus (İzzeddin) Anadolu Selçuklu Sultanı (1246-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat)
      11. II. Keykubad (1249-1254) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      12. IV. Kılıçarslan (1249-1254, 1257-1266) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      13. III. Keyhüsrev (1266-1282) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      14. II. Mesud (1282-1296, 1302-1308) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
      15. III. Keykubad (1298-1302) Anadolu Selçuklu Sultanı.
 17. Suriye Selçukluları (1079-1117)
      1. Tacüddevle Tutuş (1079-1095)
      2. Rıdvan (1095-1113)
      3. Alp Arslan el-Ahras (1113-1114)
      4. Sultanşah (1114-1117)
      5. Dükak (1095-1104)
      6. II. Tutuş (1104)
      7. Muhiddin Bektaş (1104)
 18. Hârizmşahlar, Hârizm ve İran’da hüküm süren Türk-İslâm hanedanı 1097-1231 .
      1. Anuş Tekin (Tegin) (? – 1096) Selçuklu devlet adamı, Harezm valisi.
      2. Atsız b. Muhammed (1128-1156) Hârizmşahlar Devleti Hükümdarı.
      3. Alaaddin Muhammed Harezmşah (1200-1221)
      4. Celaleddin Harzemşah (1220-1231) Harzemşahlar Devleti Hükümdarı
       1. ⊗Yassı Çemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti-Harzemşahlar
 19. Irak Selçuklu Devleti 1118-1194
      1. Mahmûd b. Muhammed Tapar (1118-1131) Irak Selçukluları’nın ilk hükümdarı.
      2. Tuğrul I (1132-1134) Irak Selçuklu hükümdarı .
      3. Mes‘ûd b. Muhammed Tapar (1134-1152) Irak Selçuklu hükümdarı.
      4. Muhammed b. Mahmûd (1153-1159) Irak Selçuklu hükümdarı.
      5. Arslanşah b. Tuğrul (1160-1177) Irak Selçuklu hükümdarı.
      6. Tuğrul II (1177-1194) Irak Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı.
 20. Zengîler 1127-1233 
      1. Zengî Sultanı İmâdüddin Zengi (1127-1146)
 21. Eyyûbîler 1171-1348 
      1. Eyyûbî Sultanı Selâhaddin Eyyûbî (1171-1193)
       1. ⊗Hittîn Savaşı (583/1187) Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı.
 22. Altın Orda Hanlığı, Deştikıpçak’ta hüküm süren bir Türk-Moğol devleti 1241-1502 
      1. Altın Orda Hanı Batu Han (1227-1256) Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı
      2. Altın Orda Hanı Berke Han (1256-1266) 
      3. Babaîlik (1240) Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
 23. Memlükler 1250-1517
      1. Memlük Sultanı Şeyh el-Mahmûdî (1412-1421)
      2. Memlük sultanı Kansu Gavri (1501-1516)
       1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516) Osmanlı Devleti-Memlük Devleti
      3. Tomanbay (1516-1517) Son Mısır Memlük sultanı.
       1. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
 24. İlhanlılar 1256-1353 
      1. İlhanlı Hükümdarı Hülagû (1256-1265) İlhanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı
      2. Ebû Said Bahadır Han (1317-1335) İlhanlı hükümdarı.
 25. Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922 
      1. Ertuğrul Gazi (Ö. 1281) Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası
      2. Osman Bey (1302-1324)
       1. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302
      3. Orhan Gazi (1324-1362)
       1. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329)
      4. I. Murad (1362-1389)
      5. I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)
       1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396)
       2. ⊗Ankara Muharebesi (1402)
      6. Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri (1402-1413)
      7. I. Mehmed (1413-1421)
      8. II. Murad (1421-1444)
      9. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
      10. II. Murad (1446-1451)
      11.  II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
       1. ⊗Otlukbeli Savaşı (1473)
      12. II. Bayezid (1481-1512)
      13. I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
       1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)
       2. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
      14. I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
      15. II. Selim (1566-1574)
       1. Kadızâdeliler (1570-1685) XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
      16. III. Murad (1574-1595)
      17. III. Mehmed (1595-1603)
      18. I. Ahmed (1603-1617)
       1. Zitvatorok Antlaşması (1606) Osmanlılar’la Habsburglar arasında yapılan antlaşma.
      19. I. Mustafa (1622-1623)
      20. II. Osman (Genç) (1618-1622)
      21. I. Mustafa (1622-1623)
      22. IV. Murad (1623-1640)
       1. Koçi Bey IV. Murad ve Sultan İbrâhim’e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldığı risâlelerle ün salmış Osmanlı müellif ve mütefekkiri.
      23. İbrahim (1640-1648)
      24. IV. Mehmed (1648-1687)
       1. ⊗Saint Gotthard Muharebesi (1 Ağustos 1664) Osmanlı ve Habsburg orduları arasında yapılan meydan savaşı.
       2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
      25. II. Süleyman (1687-1691)
      26. II. Ahmed (1691-1695)
      27. II. Mustafa (1695-1703)
       1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
      28. III. Ahmed (1703-1730)
       1. ⊗Prut Savaşı (1710-1711) Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış bir savaştır.
       2. Prut Antlaşması (1711) Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
      29. I. Mahmud (1730-1754)
      30. III. Osman (1754-1757)
      31. III. Mustafa (1757-1774)
       1. ⊗Çeşme Vak’ası (1770) Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.
      32. I. Abdulhamid (1774-1789)
       1. Küçük Kaynarca Barış Antlaşması (26 Temmuz 1774) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında.
      33. III. Selim (1789-1807)
       1. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos 1791) 1787’de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Avusturya ile yapılan barış antlaşması.
       2. Nizâm-ı Cedîd (1792-1807) III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi.
      34. IV. Mustafa (1807-1808)
      35. II. Mahmud (1808-1839)
       1. Vak’a-i Hayriyye (17 Haziran 1826) Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
       2. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (1826) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
       3. Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan antlaşma.
       4. Jön Türkler
       5. Takvîm-i Vekāyi (1 Kasım 1831) Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
       6. Baltalimanı Muahedesi (16 Ağustos 1838)
       7. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
      36. Abdülmecid (1839-1861)
       1. Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Gülhane Hatttt-ı Hümayunu
       2. Londra Antlaşması (15 Temmuz 1840) Mısır meselesi dolayısıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında mukavelenâme.
       3. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
       4. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) Gayri müslimlere yeni haklar tanıyan hatt-ı hümâyun.
       5. Paris Antlaşması (30 Mart 1856) Kırım savaşını sona erdiren antlaşma.
      37. Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
       1. Yeni Osmanlılar Cemiyeti (1865-1876)
      38. V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
      39. II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
       1. Kānûn-ı Esâsî (Osmanlı Devleti Anayasası) (1876)
       2. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876-13 Şubat 1878)
       3. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
       4. I. Meclis-i Meb’ûsan (23 Aralık 1876)
       5. Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.
       6. Çırağan Vak’ası (20 Mayıs 1878) Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
       7. İttihat ve Terakkî Cemiyeti (1889-1902)
       8. II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908-1922)
       9. Otuzbir Mart Vakası (13 Nisan 1909) II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
       10. Hareket Ordusu Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
      40. V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
       1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş 
       2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
       3. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş 
       4. 1912-1913 Osmanlı Trablusgarp ve Balkan Harbi Andlaşmaları
       5. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
       6. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
       7. Bâbıâli Baskını (23 Ocak 1913) Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi
       8. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
       9. ⊗Çanakkale Muharebeleri (3 Kasım 1914-9 Ocak 1916)
       10. Tehcir (1915) Bilhassa Ermeniler’in sevk ve iskânını ifade eden terim.
       11. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
      41. VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)
       1. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
       2. ⊗Millî Mücadele (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
       3. Teceddüt Fırkası (5 Kasım 1918-5 Mayıs 1919) İttihat ve Terakki Fırkası’nın kendisini feshederek kurduğu partidir.
       4. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 26. Celâyirliler, İran’ın batısı ile Kuzey Irak’ta hüküm süren Moğol hânedanı 1340-1431
      1. Hasan-ı Büzürg (1340-1356) Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı. 
      2. Ahmed Celâyir (1382-1410) Celâyirliler Devleti hükümdarı.
 27. Safevîler ve Safavî Devleti 1502-1732 
       1. Şeyh Safiyyüddin Erdebîlî (1252-1334) Safeviyye tarikatının kurucusu
       2. Sadreddîn-i Erdebîlî (…-1392) Safevî Şeyhi
       3. İbrahim (1429-1447) Safevî Şeyhi
       4. Cüneyd-î Safevî (…-1460) Safevî Şeyhi (Şeyh İbrahim'in oğlu)
       5. Şeyh Haydar (1460-1488) Safevî Şeyhi, (Şeyh Cüneyd’in oğlu)
       6. Şah İsmâil (1501-1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı.(Şeyh Haydar'ın oğlu)
 28. Afşarlar 1726-1795
       1. Afşar Şahı Nâdir Şah (1736-1747)
 29. Zend Hanedanı 1750-1794
 30. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı, Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu 1769-1849 
       1. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.

XII. 1130 Doğu Asya

 1. Tibet 7 yy.
 2. Majapahit İmparatorluğu (700-1380)
       1. Majapahit Kralı Vikramarvaddhana (1386-1429
 3. Karahıtaylar, Doğu ve Batı Türkistan’ın büyük bir kısmında hüküm süren Moğol devleti 1130-1211 
 4. Moğol İmparatorluğu, Moğollar 1206 
       1. Cengiz Han (1206-1227) Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
       2. Ögedey Han (1229-1241) Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı.
       3. Töregene Hatun (1241-1246) Ögeday Han’ın eşi, Moğol Hükümdarı.
        1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş

XIII. 1776 Yeniçağ dindışı Batı Avrupa ―Yenidendoğuş (FrRenaissance) İtalyası, Aydınlanmacı–Positivcilik Fransası, Ticâretci(Fr Mercantilisme) Felemenk ile İngiltere, Dinî ıslâhâtcı (FrRéformation, Protestantisme) Almanya―;

 1. 1922 İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
     1. MÖ. 800-MS. 400 Keltler 
     2. Roma Britanyası
     3. 383-410 Britanya'da Roma hakimiyetinin sonu 
     4. Anglosakson İstilası (410-1066)
     5. Angluslar, Anglosaksonları meydana getiren Cermen halkı
     6. Saksonlar, Angluslar ve Jütler ile karıştırarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır.
     7. Jütler 5. yüzyılda Büyük Britanya ' yı istila eden Anglus ve Saksonlara katılmışlar
     8. Yedi krallık
     9. 1066-1154 Norman İstilası 
    1. 843-1707 İskoçya Krallığı, 
     1. 1603-1714 Stuart Hanedanı 
    2. 927-1707 İngiltere Krallığı 
     1. Plantagenet Hanedanı (1154-1485)
      1. Lancaster Hanedanı (1399-1471)
     2. York Hanedanı (1461-1485)
     3. Tudor Hanedanı (1485-1603)
     4. Stuart Hanedanı (1603-1714)
     5. Taçların birleşmesi (24 Mart 1603)
    3. 1542-1801 İrlanda Krallığı
    4. 1707-1801 Büyük Britanya Krallığı
     1. 1707 Birleşme Yasası, (1 Mayıs 1707)
    5. 1801-1922 Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı,
     1. Napolyon Savaşları (18 May 1803-20 Kas 1815)
     2. Victoria devri (1837-1901)
     3. I. Dünya Savaşı (28 Temmuz 1914-11 Kasım 1918), İrlanda'nın bölünmesi
     4. İngiliz-İrlanda Antlaşması, (6 Aralık 1922)
    6. 1922 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
    7. 1922-1937 Özgür İrlanda Devleti 
     1. 1937 İrlanda,
      1. İrlandalılar, Keltlerin devamı
     2. İskoçya, Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri 
      1. İskoçlar, Keltlerin devamı.
     3. Galler, Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri.
      1. Galliler, Keltlerin devamı.
     4. İngiltere, Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri
      1. İngilizler, Cermen halklarının devamı.
     5. İngiliz Milletler Topluluğu, Britanya İmparatorluğu'nun (37 ülke), günümüzdede Birleşik Krallığın parçası olan (16 ülke) devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyondur.
     6. Büyük Britanya, İngiltere, Galler ve İskoçya'nın bulunduğu Birleşik Krallık'a bağlı ada.
     7. II. Dünya Savaşı (1939-1945)
     8. Avrupa Birliği'nden ayrılması, (31 Ocak 2020)
 2. 1990 Almanya, Almanya Federal Cumhuriyeti
     1. MÖ.200- MS. 800 Cermenler, Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da yaşayan halk 
      1. Cermanya
     2. 700-800 Karolenj İmparatorluğu, Frank kökenli Karolenj Hanedanı tarafından yönetilmiş imparatorluk.
      1. Franklar, Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında büyük rol oynamış bir Cermen boyudur.
      2. Verdun Antlaşması, Karolenj İmparatorluğunun Dindar Ludwig'in üç oğlu arasında paylaşıldığı antlaşmadır.
    1. 840-962 Doğu Frank Krallığı, Alman Krallığı 'nın ilk hali. 
    2. 843-962 Alman Krallığı, Karolenj İmparatorluğu'nun doğusundaki toprakları içine alan bir devlet.
    3. 962-1806 Kutsal Roma İmparatorluğu, Alman Krallığı temelinde olsa da, aslında bir devletçikler bütünü. 
    4. 1806-1813 Ren Konfederasyonu, Birinci Fransız İmparatorluğu'na bağlı Alman krallık ve prensliklerinden oluşan birlik. 
    5. 1815- 1866 Alman Konfederasyonu, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun boşluğunu doldurmak amacıyla kurulan konfederasyondur. 
    6. 1867- 1871 Kuzey Almanya Konfederasyonu, Alman devletlerinin, Prusya önderliğinde kurdukları birlik.
     1. 1871- 1918 Alman Ulusal Birliğinin kuruluşu, (Almanya'nın Birleşmesi)
    7. 1871- 1918 Alman İmparatorluğu, Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik Alman devleti. 
     1. 1918-1919 Alman Devrimi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda Friedrich Ebert önderliğinde anayasal monarşiden parlamenter demokrasiye geçiş sürecidir.
    8. 1918 1933 Weimar Cumhuriyeti, Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayıp Adolf Hitler'e kadar süregelmiş dönem.
    9. 1933-1945 , Nazi Almanyası Üçüncü Reich,
    10. 1945-1949 İşgal Almanyası,
    11. 1947-1956 Saar Protektorası
    12. 1949-1990 Batı Almanya, Federal Almanya
    13. 1949-1990 Doğu Almanya, Demokratik Almanya
    14. 1949-1990 Batı Berlin
     1. 1990 Alman yeniden birleşmesi,
    15. 1990 Almanya,
 3. 1776 Amerika Birleşik Devletleri      (Farklı Kaynak; Amerika Birleşik Devletleri)
    1. 1707-1801 Büyük Britanya Krallığı
    2. 1607-1776 On Üç Koloni
    3. 1776- Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (2 Temmuz 1776) 
    4. 1775-1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı 
     1. Truman Doktrini (1947) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.
     2. Marshall Planı (1948-1951) II. Dünya Savaşı sonrasında ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir.
 4. Yunanistan 1829 
     1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
     2. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
     3. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
 5. 1946 İtalyan Cumhuriyeti      (Farklı Kaynak; İtalya)
    1. MÖ. 600-MÖ. 200 Etrüskler  
    2. MÖ. 753-MÖ. 509 Roma Krallığı
    3. MÖ 509-MÖ 27 Roma Cumhuriyeti
    4. MÖ 27-MS 395 Roma İmparatorluğu
    5. 395-476 Batı Roma İmparatorluğu
    6. 965-1072 Sicilya Emirliği
    7. 1285-1816 Napoli Krallığı
    8. 1297-1861 Sardinya Krallığı
    9. 1115-1532 Floransa Cumhuriyeti
    10. Denizci cumhuriyetler
     1. Amalfi Cumhuriyeti
     2. Ancona
     3. Ceneviz Cumhuriyeti
     4. Pisa Cumhuriyeti
     5. Ragusa Cumhuriyeti
     6. Venedik Cumhuriyeti
    11. 1494-1559 İtalya Savaşları
    12. 1802-1805 İtalyan Cumhuriyeti (Napolyon)
    13. 1805-1814 İtalya Krallığı
    14. 1861 İtalya'nın birleşmesi
    15. 1861-1946 İtalya Krallığı
      1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş
      2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
    16. 1943-1945 İtalyan Sosyal Cumhuriyeti 
    17. 1946 İtalyan Cumhuriyeti 
 6. Sırbistan 1878
     1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
 7. Bulgaristan (5 Ekim 1908)
     1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
     2. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
 8. 1991 Rusya Federasyonu
    1. 882-1240 Kiev Knezliği, İsveçli Vikingler (iskandinavlar)
     1. Rus kimliğiSlav kabileleri ile Normanların karışması sonucu, Kiev Knezliği döneminde ortaya çıkmıştır.
    2. 1157-1331 Vladimir-Suzdal Knezliği
    3. 1340-1547 Moskova Knezliği
    4. 1547-1721 Rusya Çarlığı
    5. 1721-1917 Rus İmparatorluğu,
    6. 1917 (15 Mart-7 Kasım) Rus Cumhuriyeti
    7. 1917-1922 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
    8. 1922-1991 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
 9. 1931 İspanya (14 Nisan 1931 cumhuriyet ilânı)
    1. 756-1031 Endülüs Emevî Devleti
    2. 1031-1090 Tavaif-i Mülk
     1. Algeciras Emirliği
     2. Almeria Emirliği
     3. Badajoz Emirliği
     4. Kurtuba Emirliği
    3. 1040-1147 Murâbıtlar
    4. 1121-1269 Muvahhidler
    5. 1232-1492 Gırnata Emirliği
    6. 1492-1898 İspanyol İmparatorluğu
    7. İspanya
 10. Avusturya (1955) Bir Orta Avrupa devleti.

XIV.1918 Yeniçağ İslam

 1. Yemen (Kuzey Yemen 1918), (Güney Yemen 1967) (Birleşme 1990)
 2. 1920-1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923)
       1. Mustafa Kemal Atatürk (1920-1923) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Başkanı 
       2. Atatürk (3 Mayıs 1920-24 Ocak 1921) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakanı
        1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) (21 Ocak 1921)
       3. Fevzi Çakmak (24 Ocak 1921-19 Mayıs 1921) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakanı
       4. Fevzi Çakmak (19 Mayıs 1921-9 Temmuz 1922) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakanı
        1. 1921 Türk Fransız İtilafnamesi
       5. Rauf Orbay 12 Temmuz 1922- 4 Ağustos 1923) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Başbakanları
        1. Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) İstiklâl Harbi’ni sona erdiren ateşkes antlaşması
        2. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
       6. Fethi Okyar 14 Ağustos 1923-27 Ekim 1923) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Başbakanı
 3. Mısır (Birleşik Krallık’tan bağımsızlık 28 Şubat 1922) Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.1922 
 4. 1923 Türkiye Cumhuriyeti (29 Ekim 1923)
       1. 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) 
        1. 1. Başbakan İsmet İnönü (30.10.1923-06.03.1924) I. İnönü Hükümeti 
         1. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
        2. 2. Başbakan İsmet İnönü (06.03.1924-22.11.1924) II. İnönü Hükümeti 
         1. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
         2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Boğazlar’ın statüsünü düzenleyen ve Türkiye’nin egemenlik haklarını yeniden tanıyan antlaşma.
        3. 3. Başbakan Ahmet Fethi Okyar (22.11.1924-03.03.1925)
        4. 4. Başbakan İsmet İnönü (03.03.1925-01.11.1927) III. İnönü Hükümeti 
        5. 5. Başbakan İsmet İnönü (01.11.1927-27.09.1930) IV. İnönü Hükümeti 
        6. 6. Başbakan İsmet İnönü (27.09.1930-04.05.1931) V. İnönü Hükümeti 
        7. 7. Başbakan İsmet İnönü (04.05.1931-01.03.1935) VI. İnönü Hükümeti 
        8. 8. Başbakan İsmet İnönü (01.03.1935-01.11.1937) VII. İnönü Hükümeti 
        9. 9. Başbakan Celâl Bayar (01.11.1937-11.11.1938) I. Bayar Hükümeti.
       2. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü (11.11.1938-22.5.1950)
        1. 10. Başbakan Celâl Bayar (11.11.1938-25.01.1939) II. Bayar Hükümeti.
        2. 11. Başbakan Refik Saydam (25.01.1939-03.04.1939) I. Saydam Hükümeti
        3. 12. Başbakan Refik Saydam (03.04.1939-09.07.1942) II. Saydam Hükümeti
        4. 13. Başbakan Şükrü Saraçoğlu (09.07.1942-09.03.1943) I. Saraçoğlu Hükümeti
        5. 14. Başbakan Şükrü Saraçoğlu (09.03.1943-07.08.1946) II. Saraçoğlu Hükümeti
        6. 15. Başbakan Recep Peker (07.08.1946-10.09.1947)
        7. 16. Başbakan Hasan Saka (10.09.1947-10.06.1948) I. Saka Hükümeti
        8. 17. Başbakan Hasan Saka (10.09.1947-10.06.1948) II. Saka Hükümeti
        9. 18. Başbakan Şemsettin Günaltay (16.01.1949-22.05.1950)
       3. 3. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar (22.5.1950-27.5.1960).
        1. 19. Başbakan Adnan Menderes (22.05.1950-09.03.1951) I. Menderes Hükümeti.
        2. 20. Başbakan Adnan Menderes (09.03.1951-17.05.1954) II. Menderes Hükümeti.
        3. 21. Başbakan Adnan Menderes (17.05.1954-09.12.1955) III. Menderes Hükümeti.
        4. 22. Başbakan Adnan Menderes (09.12.1955-25.11.1957) IV. Menderes Hükümeti.
        5. 23. Başbakan Adnan Menderes (25.11.1957-27.05.1960) V. Menderes Hükümeti.
       4. 27 Mayıs Askeri Müdahale
        1. 24. Başbakan Cemal Gürsel (30.05.1960-05.01.1961) I. Gürsel Hükümeti.
        2. 25. Başbakan Cemal Gürsel (05.01.1961-20.11.1961 II. Gürsel Hükümeti.
       5. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel.
        1. 26. Başbakan İsmet İnönü (20.11.1961-25.06.1962) VIII. İnönü Hükümeti 
        2. 27. Başbakan İsmet İnönü (25.06.1962-25.12.1963) IX. İnönü Hükümeti 
        3. 28. Başbakan İsmet İnönü (25.12.1963-20.02.1965) X. İnönü Hükümeti 
        4. 29. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü (20.02.1965-27.10.1965)
        5. 30. Başbakan Süleyman Demirel (27.10.1965-03.11.1969) I. Demirel Hükümeti
       6. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay.
        1. 31. Başbakan Süleyman Demirel (03.11.1969-06.03.1970) II. Demirel Hükümeti
        2. 32. Başbakan Süleyman Demirel (06.03.1970-26.03.1971) III. Demirel Hükümeti
        3. 33. Başbakan Nihat Erim (26.03.1971-11.12.1971) I. Erim Hükümeti
        4. 34. Başbakan Nihat Erim (11.12.1971-22.05.1972) II. Erim Hükümeti
        5. 35. Başbakan Ferit Melen (22.05.1972-15.04.1973)
       7. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 
        1. 36. Başbakan Naim Talu (15.04.1973-26.01.1974)
        2. 37. Başbakan Bülent Ecevit (26.01.1974-17.11.1974)) I. Ecevit Hükümeti.
        3. 38. Başbakan Sadi Irmak (17.11.1974-31.03.1975)
        4. 39. Başbakan Süleyman Demirel (31.03.1975-21.06.1977) IV.Demirel Hükümeti.
        5. 40. Başbakan Bülent Ecevit (21.06.1977-21.07.1977) II. Ecevit Hükümeti.
        6. 41. Başbakan Süleyman Demirel (21.07.1977-05.01.1978) V.Demirel Hükümeti.
        7. 42. Başbakan Bülent Ecevit (05.01.1978-12.11.1979) III. Ecevit Hükümeti.
        8. 43. Başbakan Süleyman Demirel (12.11.1979-12.09.1980) VI.Demirel Hükümeti.
       8. 12. Eylül Askeri Müdahale
        1. 44. Başbakan Bülent Ulusu (20.09.1980-13.12.1983)
       9. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
        1. 45. BaşbakanTurgut Özal (13.12.1983-21.12.1987) I. Özal Hükümeti.
        2. 46. BaşbakanTurgut Özal (21.12.1987-09.11.1989) II. Özal Hükümeti.
       10. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
        1. 47. Başbakan Yıldırım Akbulut (09.11.1989-23.06.1991)
        2. 48. Başbakan Mesut Yılmaz (23.06.1991-20.11.1991) I. Yılmaz Hükümeti
        3. 49. Başbakan Süleyman Demirel (20.11.1991-25.06.1993) VII.Demirel Hükümeti.
       11. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
        1. 50. Başbakan Tansu Çiller (25.06.1993-05.10.1995) I. Çiller Hükümeti
        2. 51. Başbakan Tansu Çiller (05.10.1995-30.10.1995) II. Çiller Hükümeti
        3. 52. Başbakan Tansu Çiller (30.10.1995-6.03.1996) III. Çiller Hükümeti
        4. 53. Başbakan Mesut Yılmaz (6.03.1996-28.06.1996) II. Yılmaz Hükümeti
        5. 54. Necmettin Erbakan (28.06.1996-30.06.1997)
        6. 55. Başbakan Mesut Yılmaz (30.06.1997-11.01.1999) III. Yılmaz Hükümeti
        7. 56. Başbakan Bülent Ecevit (11.01.1999-28.05.1999) IV. Ecevit Hükümeti.
        8. 57. Başbakan Bülent Ecevit (28.05.1999 - 18.11.2002) V. Ecevit Hükümeti.
       12. Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer
        1. 58. Başbakan Abdullah Gül (18.11.2002-14.03.2003)
        2. 59. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (14.03.2003-29.08.2007) I. Erdoğan Hükümeti
        3. 60. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (29.08.2007-06.07.2011) II. Erdoğan Hükümeti
        4. 61. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (06.07.2011-29.08.2014) III. Erdoğan Hükümeti
       13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        1. 62. Başbakan Ahmet Davutoğlu (29.08.2014-28.08.2015) I. Davutoğlu Hükümeti
        2. 63. Başbakan Ahmet Davutoğlu (28.08.2015-28.11.2015) II. Davutoğlu Hükümeti
        3. 64. Başbakan Ahmet Davutoğlu (24.11.2015-24.05.2015) III. Davutoğlu Hükümeti
        4. 65. Başbakan Binali yıldırım (24.05.2016-09.07.2018)
       14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (09.07.2018-Görevde)
 5. İran, Pehlevi Hanedanı 1925-1979 
 6. Irak (Birleşik Krallıktan Bağımsızlık 3 Ekim 1932)
 7. Lübnan (22 Kasım 1943) Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
 8. Suriye (Fransa’dan bağımsızlığı 17 Nisan 1946)
 9. Libya (Birleşik Krallık ve Fransa’dan kurtulması 24 Aralık 1951) Kuzey Afrika’da bir ülke.
 10. Tunus (Fransa’dan bağımsızlık 20 Mart 1956) Kuzey Afrika’da ülke.
 11. Fas (İspanya’dan Bağımsızlık 7 Nisan 1956) frika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
 12. Çad (Fransa'dan bağımsızlık 11 Ağustos 1960)
 13. Nijerya (İngiltere'den bağımsızlık 1 Ekim 1960)
 14. Cezayir (Fransa’dan Bağımsızlık 5 Temmuz 1962) Kuzey Afrika’da müslüman ülke.

XV. İsrail, Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.1948