Herodotos Kronolojisi

Mısır, Yunan ve Roma – Antik Akdeniz Uygarlıkları – Charles Freeman PDF Kitap

 • Menes, bilinen ilk Mısır kralı, Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirip, Memphis’i başkent yapmıştır. MISIR
  1. (MÖ. 3000), bilinen ilk Mısır kralı 
 • 2600-2480: 4. Sülâle. Kheops, Khephren, Mykerinos, Asykhis. MISIR
  1. MÖ. 2566 Kheops (Keops) Mısır Kralı (Firavun)
 • 2350-2200: 6. Sülale. Nitokris. MISIR
 • 2200-2052: 7-10. Sülâle MISIR
 • 2000: 11. Sülâle MISIR
 • 1900: Balkanlar üzerinden Grek göçleri. YUNANİSTAN
 • 1778’e kadar: 12. Sülâle. Sesostris, Moiris. MISIR
 • 1570-1545: Amasis I., Hyksos’u devirip başa geçiyor. MISIR
 • 1500: Akha’lar Grit’e giriyorlar. YUNANİSTAN
 • 1400: Akha’lar Kıbrıs ve Pamphylia’yı alıyorlar. YUNANİSTAN
 • 1301-1234: Rhampsinitos (Ramses II.) MISIR
 • 1225: Deniz kavimleri saldırısı. MISIR
 • 1200: Kuzeybatı Yunanistan’a ve Thesselia’ya Dor göçü. Girit’liler Karia’ya geçiyor. YUNANİSTAN
 • 1160: Thrak, Thyn, Bithyn, Phryg ve Mys kabileleri Hitit ülkesine saldırıyorlar. BABİL
 • 1000: Dor göçü nedeniyle İon’lar İon adaları ile Anadolu kıyılarına geçiyor. Miletos, İonia sitelerini birleştiriyorlar. YUNANİSTAN
 • 900: Fenike’liler Kıbrıs’ın bir bölümünü alıyorlar. YUNANİSTAN
 • 814: Fenikeli’ler Kartaca’yı kuruyorlar. Grek’ler Sicilya’ya çıkıyorlar. İTALYA VE BATI
 • 800: Grek’ler Frenike yazısını alıyorlar. İspanya kıyılarına çıkıyorlar. Skyth kabileleri Tuna çevresine iniyorlar. YUNANİSTAN
 • 800: Perslerin Urmiye gölü batısındaki Parsua’dan kalkıp Susa’ya gelişleri. İRAN
 • Küçük Asya’ya ilk Grek göçleri. KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 810-772: Samiramis (Samarumat) BABİL
 • Skyth’ler, Batı Türkistan’dan Güney Rusya’ya gelip, buradaki Kimmer’leri kovuyorlar, Kimmer’ler Küçük Asya’ya geçiyorlar. KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 776: İlk Yunan Olimpiyatları YUNANİSTAN
 • 773: Naxos İTALYA VE BATI
 • 734: Syrakusa İTALYA VE BATI
 • 730: Sparta, Messenia’yı alıyor. YUNANİSTAN
 • 729: Zankle İTALYA VE BATI
 • 712 sonu: 23.24. Sülâle MISIR
 • 715-663: Ethiopia kralı MISIR
 • 715-663: 25. Sülâle Sabakos MISIR
 • 715: Deiokes MEDİA
 • 705-681: Sanherib BABİL
 • 700: Akhaimenes İRAN
 • 689-652: Gyges KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 688: Gela İTALYA VE BATI
 • 675-653: Phraortes MEDİA
 • 675-640: Teispes İRAN
 • 668-626: Sandanapal (Assurbanipal) BABİL
 • 663-609: Psammetikhos I., Naukratis’in kuruluşu. MISIR
 • 652-610: Ardeşen KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 650: Kypselos, Korynthos tyranı. YUNANİSTAN
 • 640-600: Kyros I. İRAN
 • 625-585: Kyaksares MEDİA
 • 610-605: Sadyattes KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 609-593: Kral Nekho, Fenikeli denizcilere Afrika’nın çevresini dolaştırıyor. MISIR
 • 605-560: Alyattes KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 600: Periandros, Korynthos tyranı. Grekler Karadeniz’e çıkıyor. YUNANİSTAN
 • 600-559: Kambyses İRAN
 • 600: Kamarina Grek’ler Kyrene’de İTALYA VE BATI
 • 594-558: Psammetikhos II. MISIR
 • 588-569: Apries MISIR
 • 585-550: Astyages MEDİA
 • 582: Akragas İTALYA VE BATI
 • 569-525: Amasis MISIR
 • 560-546: Kroisos KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 560-510: Peisistratos Atina’da. YUNANİSTAN
 • 559-529: Kyros II. İRAN
 • 556-539: Labynetos (Nabunaid) BABİL
 • 546: Kiros, Lydia krallığına son veriyor. KÜÇÜK ASYA VE LYDİA
 • 540’dan sonra: Küçük Asya Grek’leri ile Persler arasında sürtüşmeler. YUNANİSTAN
 • 540: Alalia savaşı İTALYA VE BATI
 • 525: Psammetikhos III. MISIR
 • 521-486: Dareios I. İRAN
 • 500-494: İonia’da ayaklanma. YUNANİSTAN
 • 490: Marathon. YUNANİSTAN
 • 485-465: Kserkses İRAN
 • 480: Thermoply ve Salamis. YUNANİSTAN
 • 479: Plataia. YUNANİSTAN
3000

Menes, İlk Mısır Kralı

Menes, bilinen ilk Mısır kralı, Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirip, Memphis’i başkent yapmıştır. MISIR

Mısır, 4. Sülâle.

Kheops, Khephren, Mykerinos, Asykhis. MISIR .

2600-2480
2350-2200

Mısır, 6. Sülâle

Nitokris. MISIR

Mısır, 7-10. Sülâle

MISIR

2200-2052
2000

Mısır, 11. Sülâle

MISIR

Grek göçleri

Balkanlar üzerinden Grek göçleri. YUNANİSTAN

1900
1778’e kadar

Mısır, 12. Sülâle

Sesostris, Moiris. MISIR

Mısır, I. Amasis

Amasis I., Hyksos’u devirip başa geçiyor. MISIR

1570-1545
1500

Akhalar

Akha’lar Grit’e giriyorlar. YUNANİSTAN

Akhalar

Akha’lar Kıbrıs ve Pamphylia’yı alıyorlar. YUNANİSTAN

1400
1301-1234

II. Ramses

Rhampsinitos. MISIR

Deniz Kavimleri

Deniz kavimleri saldırısı. MISIR

1225
1200

Dor Göçü, Giritliler

Kuzeybatı Yunanistan’a ve Thesselia’ya Dor göçü. Girit’liler Karia’ya geçiyor. YUNANİSTAN

Hitit ülkesine saldırı

Thrak, Thyn, Bithyn, Phryg ve Mys kabileleri Hitit ülkesine saldırıyorlar. BABİL

1160
1000

İonlar, Miletos

Dor göçü nedeniyle İon’lar İon adaları ile Anadolu kıyılarına geçiyor. Miletos, İonia sitelerini birleştiriyorlar. YUNANİSTAN

Fenikeliler, Kıbrıs

Fenike’liler Kıbrıs’ın bir bölümünü alıyorlar. YUNANİSTAN

900
814

Kartaca, Sicilya

Fenikeli’ler Kartaca’yı kuruyorlar. Grek’ler Sicilya’ya çıkıyorlar. İTALYA VE BATI
 

Grekler, Fenike yazısı

Grek’ler Fenike yazısını alıyorlar. İspanya kıyılarına çıkıyorlar. Skyth kabileleri Tuna çevresine iniyorlar. YUNANİSTAN

800
800

Persler

Perslerin Urmiye gölü batısındaki Parsua’dan kalkıp Susa’ya gelişleri. İRAN

Grekler, Küçük Asya

Küçük Asya’ya ilk Grek göçleri. KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

810-772

Samiramis

Samiramis (Samarumat) BABİL

Skyth’ler, Kimmer’ler

Skyth’ler, Batı Türkistan’dan Güney Rusya’ya gelip, buradaki Kimmer’leri kovuyorlar, Kimmer’ler Küçük Asya’ya geçiyorlar. KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

776

İlk Olimpiyatlar

İlk Yunan Olimpiyatları YUNANİSTAN

Naxos

Naxos İTALYA VE BATI

773
734

Syrakusa

Syrakusa İTALYA VE BATI

Sparta

Sparta, Messenia’yı alıyor. YUNANİSTAN

730
729

Zankle

Zankle. İTALYA VE BATI

Mısır, 23.24. Sülâle

23.24. Sülâle MISIR

712 sonu
715-663

Ethiopia kralı

Ethiopia kralı MISIR

Mısır, 25. Sülâle

25. Sülâle Sabakos MISIR

715-663
715

Deiokes

Deiokes MEDİA

Babil, Sanherib

Sanherib BABİL

705-681
700

Akhaimenes

Akhaimenes İRAN

Gyges

Gyges KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

689-652
688

Gela

Gela İTALYA VE BATI

Phraortes

Phraortes MEDİA

675-653
675-640

Teispes

Teispes İRAN

Assurbanipal

Sandanapal (Assurbanipal) BABİL

668-626
663-609

I. Psammetikhos

Psammetikhos I., Naukratis’in kuruluşu. MISIR

Ardeşen

Ardeşen
KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

652-610
650

Kypselos

Kypselos, Korynthos tyranı. YUNANİSTAN

I. Kyros

Kyros I. İRAN

640-600

Kyaksares

Kyaksares MEDİA

625-585
610-605

Sadyattes

Sadyattes KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

Kral Nekho

Kral Nekho, Fenikeli denizcilere Afrika’nın çevresini dolaştırıyor. MISIR

609-593
605-560

Alyattes

Alyattes KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

Grekler, Karadeniz

Periandros, Korynthos tyranı. Grekler Karadeniz’e çıkıyor. YUNANİSTAN

600
600-559

Kambyses

Kambyses İRAN

Grekler, Kyrene

Kamarina Grek’ler Kyrene’de İTALYA VE BATI

600
594-558

II. Psammetikhos

Psammetikhos II. MISIR

Apries

Apries MISIR

588-569
585-550

Astyages

Astyages MEDİA

Akragas

Akragas İTALYA VE BATI

582
569-525

Amasis

Amasis MISIR

Kroisos

Kroisos
KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

560-546
560-510

Peisistratos

Peisistratos Atina’da. YUNANİSTAN

II. Kyros

Kyros II. İRAN

559-529
556-539

Nabunaid

Labynetos (Nabunaid) BABİL

Lidya Krallığının sonu

Kiros, Lydia krallığına son veriyor. KÜÇÜK ASYA VE LYDİA

546
540’dan sonra

Grekler, Persler

Küçük Asya Grek’leri ile Persler arasında sürtüşmeler. YUNANİSTAN

Alalia savaşı

Alalia savaşı İTALYA VE BATI

540
525

III. Psammetikhos

Psammetikhos III. MISIR

I. Dareios

Dareios I. İRAN

521-486
500-494

Ayaklanma.

İonia’da ayaklanma. YUNANİSTAN

Marathon

Marathon. YUNANİSTAN

490
485-465

Kserkses

Kserkses İRAN

Thermoply, Salamis

Thermoply ve Salamis. YUNANİSTAN

480
479

Plataia

Plataia. YUNANİSTAN