İlk Çağ

MÖ. 3300 Hint (Vedanta)

MÖ. 3000 Anadolu 
MÖ. 2000 Doğu Akdeniz ―Filistin, Fenike–Kartaca, Israil-Yahudî-İbrân, Girit–Miken―;
MÖ. 1000 Eskiçağ Ege ―Atina, Isparta, İyonya, Güney İtalya, Sicilya, Makedonya, Helenistik (Efes, Bergama, İskenderiye, Urfa-Harran)―; 
MÖ. 220 İslâm öncesi Türk 

395 Hırıstıyan ―Ortodoks Bizans, Gregoryenlik, Gnostiklik, Nasturîlik, Süryânîlik…― ile Ortaçağ Hırıstıyan Avrupa―Katoliklik―;

632 İslâm ―Arap (Dört Halîfe Devri, Emevîler, Abbasîler), İran (Acem), Türk (Karahanlı–Selçuklu–Osmanlı), Hint (Mogul), Mağrip (Kuzey batı Afrika), Endülüs (Ispanya), Malay aralı (Açe, Cava)―;

1776 Yeniçağ dindışı Batı Avrupa ―Yenidendoğuş (FrRenaissance) İtalyası, Aydınlanmacı–Positivcilik Fransası, Ticâretci(Fr Mercantilisme) Felemenk ile İngiltere, Dinî ıslâhâtcı (FrRéformation, Protestantisme) Almanya―;

1918 Yeniçağ İslam