Osmanlı Tarihi

1299-1922-Osmanlı İmparatorluğu
Ertuğrul Gazi
1302-1324 Osman Bey
1324-1362 Orhan Gazi
1362-1389 I. Murad
1389-1403 I. Bayezid (Yıldırım)
1402-1413 Fetret Devri
1413-1421 I. Mehmed
II. Murad (1421-1444)
II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
II. Murad (1446-1451)
II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
II. Bayezid (1481-1512)
I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
II. Selim (1566-1574)
III. Murad (1574-1595)
III. Mehmed (1595-1603)
I. Ahmed (1603-1617)
I. Mustafa (1617-1618)
II. Osman (Genç) (1618-1622)
I. Mustafa (1622-1623)
IV. Murad (1623-1640)
İbrahim (1640-1648)
IV. Mehmed (1648-1687)
II. Süleyman (1687-1691)
II. Ahmed (1691-1695)
II. Mustafa (1695-1703)
III. Ahmed (1703-1730)
I. Mahmud (1730-1754)
III. Osman (1754-1757)
III. Mustafa (1757-1774)
I. Abdulhamid (1774-1789)
III. Selim (1789-1807)
IV. Mustafa (1807-1808)
II. Mahmud (1808-1839)
Abdülmecid (1839-1861)
Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)

1299-1922-Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi

1302-1324 Osman Bey

Osman Bey (1302-1324)

1324-1362 Orhan Gazi

Orhan Gazi (1324-1362)

1362-1389 I. Murad

I. Murad (1362-1389)

1389-1403 I. Bayezid (Yıldırım)

I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)

1402-1413 Fetret Devri
1413-1421 I. Mehmed

I. Mehmed (1413-1421)

II. Murad (1421-1444)

II. Murad (1421-1444)

II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)

II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)

II. Murad (1446-1451)

II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)

II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)

II. Bayezid (1481-1512)

II. Bayezid (1481-1512)

I. Selim (Yavuz) (1512-1520)

I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)

I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)

II. Selim (1566-1574)

II. Selim (1566-1574)

III. Murad (1574-1595)

III. Murad (1574-1595)

III. Mehmed (1595-1603)

I. Ahmed (1603-1617)

I. Mustafa (1617-1618)

II. Osman (Genç) (1618-1622)

II. Osman (Genç) (1618-1622)

I. Mustafa (1622-1623)

IV. Murad (1623-1640)

İbrahim (1640-1648)

IV. Mehmed (1648-1687)

II. Süleyman (1687-1691)

II. Ahmed (1691-1695)

II. Mustafa (1695-1703)

III. Ahmed (1703-1730)

I. Mahmud (1730-1754)

I. Mahmud (1730-1754)

III. Osman (1754-1757)

III. Mustafa (1757-1774)

I. Abdulhamid (1774-1789)

III. Selim (1789-1807)

IV. Mustafa (1807-1808)

II. Mahmud (1808-1839)

Abdülmecid (1839-1861)

Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)

V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)

II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)

V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)

VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)