• Devletler

    Afrika, Yeryüzünün Asya’dan sonra ikinci büyük kıtası.

    AFRİKA Yeryüzünün Asya’dan sonra ikinci büyük kıtası. II. TARİH 1. İslâm Öncesi. Tarihî devirlere Nil vadisinde Mısır medeniyeti (bk. MISIR) ile giren Afrika’nın Akdeniz kıyıları, milâttan önce I. binyılda Fenikeliler’le Yunanlılar tarafından tanınmaya ve kolonize edilmeye başlamıştır. Bugünkü Tunus şehri…

  • Devletler

    Antik Mısır

    Antik Mısır (Khemet, Egypt), Antik Çağ‘daki en büyük medeniyetlerdendir. Kuzeydoğu Afrika‘da Nil Nehri‘nin denize ulaştığı yarısı çevresinde yayılmış antik bir uygarlıktır. Uygarlığın yayıldığı bölge, bugünkü Mısır toprakları içinde yer almaktadır. MÖ 3.050 yılları civarında kuruluşundan önce, “Aşağı Mısır” (Nil Deltası ve güneyi, şimdiki Kuzey Mısır) ve “Yukarı Mısır”…