• Devletler

    Irak (Birleşik Krallıktan Bağımsızlık 3 Ekim 1932)

    I. Dünya Savaşı sonrasında toplanan San Remo Konferansı’nda (19-26 Nisan 1920) galip devletler Osmanlı Devleti’nin Arap vilâyetlerini aralarında paylaştılar. Bu arada İngiltere, Milletler Cemiyeti tarafından ihdas edilen yeni bir milletlerarası vesâyet sistemi çerçevesinde Irak üzerinde manda yetkisine sahip oldu. Daha…

  • Düşünce İnsanları

    İbnü’l-Mukaffa (724-759) Düşünür, Bürokrat, Edebiyatçı

    724 Firuzabad/İran – 759 Basra/Irak Düşünür, Bürokrat, Edebiyatçı Muhtemelen 106 (724) veya 102 (720) yılında İran’ın Cûr (Fîrûzâbâd) kasabasında dünyaya geldi. Hûz’da (Hûzistan / Ahvaz) doğduğuna dair rivayetler (İbnü’n-Nedîm, s. 522) Cûr’un Hûz şeklinde okunmasından kaynaklanmış olmalıdır. Asıl adı Rûzbih’tir.…