• Şehirler

    Kayrevan, İfrîkıye’nin VII-XI. yüzyıllar arasındaki başşehri.

    Kayrevan, İfrîkıye’nin VII-XI. yüzyıllar arasındaki başşehri. Kayrevân / Kayruvân adı Farsça kārîvân / kârbân / kârvân (kervan, kafile) kelimesinin (Steingass, s. 947, 1003) “ordu, ordugâh” anlamını da kazandıktan sonra Arapçalaşmış şeklidir (Lane, VII, 2577). Şehre bu adın verilmesi, Emevîler’in İfrîkıye…