• Devletler

    Safevîler (1502-1732)

    İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan. I. SİYASÎ TARİH Adını merkezi Erdebil’de bulunan Safeviyye tarikatının pîri Şeyh Safiyyüddin’den almıştır. Safiyyüddin’in etnik kökeni belirsizdir. Bununla birlikte özellikle Safevî Devleti’nin kurulmasından sonra yazılan eserlerde onun Hz. Ali soyundan geldiği ve…