Ur, Sümer Kent Devleti

Ur , bugün Tell el-Muqejjir (Tel el Mukayyer) Sümer topraklarında bir antik şehir. Ur, sözcük olarak Ön Türkçede kent, şehir olarak kullanılan bir tamgadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden oluşur. Irak Körfezi´nde Fırat nehri kenarında bulunmaktadırtu. MÖ 3500’den MÖ 1850’ye kadar ticaret merkezi olarak işledi. MÖ 3000’den MÖ 2000’e kadar üç hükümdar ailenin yönetimindeydi. Bu dönemde Sümerlerin Sınırları Asur ‘dan Elam ‘a Kadar uzanmıştı. Tevrat ‘e Göre İbranice ‘nin yaratıcısı İbrahim ( İbrahim ) Ur’da dogmuştur. Ur Sümerler ‘başkentiydi. Kaynak yazının devamı.