Savaşlar

MÖ. 1184 Truva Savaşı

370-470 Avrupa Hun Devleti (1) Kavimler Göçü

370-470 Avrupa Hun Devleti (2) Attila

451 Katalon Savaşı, 452 İtalya Seferi Avrupa Hun Devleti

885 Vikinglerin Paris Kuşatması

1176 Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleyi – Bizans İmparatorkuğu

1221 Parvan Savaşı Harzemşah (Celaleddin Harzemşah) – Moğol

1241 Legnica Muharebesi Moğollar

1260 Moğol – Memlük Savaşları (1)

1277 Moğol – Memlük Savaşları (2)

1274-1281 Moğolların Japonya Seferleri

1526 Mohaç Muharebesi

Taraflar

1683 II. Viyana Kuşatması (1)

1683 II. Viyana Kuşatması (2)

1683 II. Viyana Kuşatması (3)

1709 Poltava Savaşı İseç ++ Rusya

1716 Petrovaradin Savaşı

Büyük Kuzey Savaşı İsveç, Rusya, Osmanlı, Lehistan (Prut Savaşı öncesi)

1877 Plevne Savunması

1915 Çanakkale Savaşı

1916 Arap İsyanı, Hicaz Cephesi

1922 Büyük Taarruz

1942-1943 II. Dünya Savaşı, Stalingrad Muharebesi

2019 Barış Pınarı Harekatı